Aktuellt

Direkthjälp för distansdeltagare

Ny guide för distansdeltagare

Bildningsalliansen erbjuder en enkel guide för dig som skall delta på distans. Utgiven 2020.Läs mera »
14.09.2020 kl. 15:47
Ställningstagande

Bildningsalliansens ställningstagande till budgetförslaget för år 2021

Den fria bildningen är en del av det kontinuerliga, livslånga lärandet. Inom den svenskspråkiga fria bildningen studerar årligen ca. 90 000 individer, av dem är ca. 2 000 personer med annan kulturell bakgrund. Fritt bildningsarbete har under de senaste åren tilldelats nya bildningsuppdrag, bl.a. invandrarutbildningar och främjande av grundläggande samt digitala färdigheter för vuxna. Behovet av utbildning är bestående och kräver förutom grundfinansiering också tilläggsresurser. De bildningsuppdrag den fria bildningen har främjar jämlika möjligheter samt tillgänglighet till utbildning.Läs mera »
11.09.2020 kl. 11:03
Hangö medborgarinstitut

Nu ramlar kursanmälningarna in i södra Finland

Coronan påverkar också deltagarantalen inom fria bildningen, men olika mycket.Läs mera »
08.09.2020 kl. 13:25
Grundläggande färdigheter 2020

Vad måste vi kunna 2020?

Det är dags att uppdatera vår lista med grundläggande färdigheter.Läs mera »
31.08.2020 kl. 15:18
Borgå medborgarinstitut KoMbi

Andra vågen och fria bildningen

Höstens kurser börjar snart inom fria bildningen, men andra vågen kan ställa till det.Läs mera »
17.08.2020 kl. 08:42

Utlåtande: Läropliktslagen

16.06.2020 kl. 10:33