Aktuellt

Utlåtande från Bildningsalliansen

Den utbildningspolitiska redogörelsen

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse är en ambitiös helhet som beskriver visionen för utbildning och forskning år 2040. Läs mera »
25.01.2021 kl. 12:07
Utlåtande från Bildningsalliansen

Regeringens förslag till nationellt studie- och examensregister

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete.Läs mera »
18.01.2021 kl. 09:49

Reformen kring det kontinuerliga lärandet

Man har nu kommit överens och godkänt de gemensamma linjedragningarna för det kontinuerliga lärandet.Läs mera »
17.12.2020 kl. 14:02
Snart ett minne blott

Här kommer Alma

Vasa arbis och finska Vaasan opisto slås ihop vid årsskiftet. Det nya institutet heter Alma.Läs mera »
07.12.2020 kl. 14:10
Dags att prata

Dags att prata...

Läs mer om Bildningsalliansens nya projekt "Dags att prata…"Läs mera »
16.11.2020 kl. 11:20
Läroplikten förlängs i Finland

Bildningsalliansens utlåtande om den förlängda läroplikten

Bildningsalliansen anser att regeringens förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med dem samt dess samhällspolitiska mål är i linje med det samhälls- och bildningsuppdrag som folkhögskolorna har och därför har folkhögskolan en viktig roll i utförandet av läroplikten. Läs mera »
11.11.2020 kl. 09:14