Avslutade projekt

Bildningsalliansen har alltid arbetat mycket i projekt. Här hittar du beskrivningar och resultat från sådant vi genomfört under åren.

Framtid

Digitalisering

Fortbildning

Hållbar utveckling

Validering

Forskning

Övrigt

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad