Bildningsalliansens styrelse 2022

 

Ordförande

Moa Thors, rektor Helsingfors svenska arbetarinstitut

moa.thors@hel.fi

Styrelsemedlemmar

Förste viceordförande
Rektor Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi

Ersättare: Rektor Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola 

Andre viceordförande
Rektor Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning
Ersättare: Utbildningschef Sara Riska, Folkhälsan Utbildning

Rektor Sixten Westerby, Åbo svenska arbis
Ersättare: Rektor Cecilia Hindersson, Skärgårdens Kombi

Kursplanerare Petra Skantsi, Kronoby medborgarinstitut
Ersättare: Rektor Åsa Nyberg-Sundqvist, Pedersöre medborgarinstitut

Rektor Annelie Åkerman-Anttila, Sibbo Institut
Ersättare: Vice rektor Tanja Lill-Smeds, Lovisa medborgarinstitut

Rektor Tom Hansén, Kvarnen/ Kronoby folkhögskola
Ersättare: Rektor Annica Eklund, Närpes vuxeninstitut/ SÖFF                    

Rektor Siv Ekström, Mariehamns Medis
Ersättare: Rektor Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet 

Rektor Anna-Karin Öhman, Svenska Folkskolans Vänner
Ersättare: Pedagogisk planerare Amy Jägerskiöld, Svenska Folkskolans Vänner