Bildningsalliansens styrelse

Ordförande: Cecilia Hindersson, rektor Skärgårdens kombi

 

Första vice ordförande: Annica Eklund, rektor Närpes vuxeninstitut

Ersättare: Tom Hansén, rektor Kvarnen

 

Andra vice ordförande: Anna Pensar, rektor Folkhälsan Utbildning ab

Ersättare:  Peggy Kusénius, lärare Folkhälsan Utbildning ab

 

Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud SFV

Ersättare: Sixten (Sigge) Sandström, rektor Svenska studiecentralen (SFV)

 

Sixten Westerby, rektor Åbo arbetarinstitut

Ersättare: Siv Ekström, biträdande rektor Mariehamn medborgarinstitut

 

Moa Thors, rektor Helsingfors arbetarinstitut

Ersättare Annelie Åkerman-Anttila, rektor Sibbo medborgarinstitut

 

Petra Skantsi, kursplanerare Kronoby medborgarinstitut

Ersättare: Marie-Louise Björndahl, sakkunnig Jakobstads arbetarinstitut

 

Henrik Grönroos, rektor Västra Nylands folkhögskola

Ersättare: Catharina von Schoultz, linjeledare Borgå folkakademi

 

Tuija Österman, rektor Vasa sommaruniversitet

Ersättare Fredrik Åberg, rektor Hangö sommaruniversitet