Bildningsalliansens styrelse 2019-2020

Ordförande: Moa Thors, rektor Helsingfors svenska arbetarinstitut

 

Annica Eklund, rektor Närpes vuxeninstitut

Ersättare: Tom Hansén, rektor Kvarnen

 

Sixten Westerby, rektor Åbo arbetarinstitut

Ersättare: Cecilia Hindersson, rektor Skärgårdens Kombi

 

Martin Nybom, planeringsansvarig lärare Raseborgs kulturinstitut

Ersättare Annelie Åkerman-Anttila, rektor Sibbo medborgarinstitut

 

Petra Skantsi, kursplanerare Kronoby medborgarinstitut

Ersättare: Marie-Louise Björndahl, sakkunnig Jakobstads arbetarinstitut

 

Catharina von Schoultz, rektor Borgå folkakademi

Ersättare: Henrik Grönroos, rektor Västra Nylands folkhögskola

 

Anna-Karin Öhman, sektoransvarig Fri bildning och rektor SFVs studiecentral

Ersättare: Niklas Wahlström, sektoransvarig SFV

 

Hanna Pitkänen, rektor Vasa sommaruniversitet

Ersättare Siv Ekström, rektor Mariehamns Medis

 

Tomas Järvinen, VD Folkhälsan Utbildning ab

Ersättare:  Sara Riska, tf rektor Folkhälsan Utbildning ab