Bildningsalliansens styrelse 2023

 

Ordförande

Anna Pensar-Kuivamäki, rektor Folkhälsan Utbildning

anna.pensar-kuivamaki@folkhalsan.fi

Styrelsemedlemmar


Förste vice ordförande: Rektor Sixten Westerby, Åbo svenska arbis
Ersättare: Rektor Cecilia Hindersson, Skärgårdens Kombi

Andre vice ordförande: Rektor Anna-Karin Öhman, Svenska Folkskolans Vänner
Ersättare: Pedagogisk planerare Amy Jägerskiöld, Svenska Folkskolans Vänner

Rektor Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi
Ersättare: Ekonomichef Bodil Selenius, Västra Nylands folkhögskola 

Tf Enhetschef Karoliina Laaksoharju, Folkhälsan Utbildning 
Ersättare: Utbildningschef Sara Riska, Folkhälsan Utbildning

Kursplanerare Bettina Wikblom, Jakobstads arbis
Ersättare: Tf Rektor Bettina Mannström-Sand, Nykarleby arbis 

Rektor Annelie Åkerman-Anttila, Sibbo Institut
Ersättare: Vice rektor Tanja Lill-Smeds, Lovisa medborgarinstitut

Rektor Tom Hansén, Kvarnen/ Kronoby folkhögskola
Ersättare: Rektor Annica Eklund, Närpes vuxeninstitut/ SÖFF                    

Rektor Hanna Pitkänen, Vasa sommaruniversitet
Ersättare: Rektor Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet