Ordförande: Cecilia Hindersson, rektor Skärgårdens kombi

 

Första vice ordförande:  Annica Eklund, rektor Närpes vuxeninstitut

Ersättare: Tom Hansén, rektor Kvarnen

 

Andra vice ordförande: Sixten (Sigge) Sandström, rektor Svenska studiecentralen (SFV)

Ersättare: Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud SFV

 

Övriga styrelsemedlemmar:

Sixten Westerby, rektor Åbo arbetarinstitut

Ersättare: Siv Ekström, biträdande rektor Mariehamn medborgarinstitut

 

Moa Thors, rektor Helsingfors arbetarinstitut

Ersättare Annelie Åkerman-Anttila, rektor Sibbo medborgarinstitut

 

Michaela Dahlsten, tf rektor Nykarleby arbetarinstitut

Ersättare: Petra Skantsi, kursplanerare Kronoby medborgarinstitut

 

Catharina von Schoultz, linjeledare Borgå folkakademi

Ersättare: Bodil Selenius, ekonomichef Västra Nylands folkhögskola

 

Tuija Österman, rektor Vasa sommaruniversitet

Ersättare Fredrik Åberg, rektor Hangö sommaruniversitet

 

Peggy Kusénius, lärare Folkhälsan Utbildning ab

Ersättare:  Victor Ohlis, verksamhetsutvecklare Folkhälsan Utbildning ab