Bildningsalliansens styrelse 2024

 

Ordförande

Anna Pensar-Kuivamäki, rektor Folkhälsan Utbildning

anna.pensar-kuivamaki@folkhalsan.fi
 

Styrelsemedlemmar

Förste viceordförande

Rektor Cecilia Hindersson, Åbo svenska arbetarinstitut
Ersättare: Rektor Ester Laurell, Mariehamns Medis

Andre viceordförande

Biträdande rektor Pia Nybom, Helsingfors arbis
Ersättare: Rektor Hannu Ollikainen, Sibbo Institut

Kursplanerare Bettina Wikblom, Jakobstads arbis
Ersättare: Tf Rektor Bettina Mannström-Sand, Nykarleby arbis

Rektor Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi
Ersättare: Ekonomichef Bodil Selenius, Västra Nylands folkhögskola 

Rektor Casper Sahlström, Lappfjärds folkhögskola
Ersättare: Rektor Kerstin Storvall, Kredu - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 

Tf Enhetschef Karoliina Laaksoharju, Folkhälsan Utbildning 
Ersättare: Utbildningschef Sara Riska, Folkhälsan Utbildning

Rektor Anna-Karin Öhman, Svenska Folkskolans Vänner
Ersättare: Pedagogisk planerare Amy Jägerskiöld, Svenska Folkskolans Vänner   

Rektor Hanna Pitkänen, Vasa sommaruniversitet
Ersättare: Rektor Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet