Läroplikten utvidgas i Finland

Regeringsprogrammet har som mål att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet. Den nya lagen höjer läroplikten till 18 år och gör all utbildning som berörs av läroplikten avgiftsfri. 

Utvidgningen av läroplikten trädde i kraft 1 januari 2021. Lagen tillämpas första gången för dem som går ut den grundläggande utbildningen våren 2021. På Utbildningsstyrelsen webbsida kan du läsa mer (publicerat 8.1.2021): 

Här finns direktlänk till Grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning 

Du som är ung och omfattas av den utvidgade läroplikten kan utföra din läroplikt inom andra stadiets yrkes- och gymnasieutbildning, men också inom folkhögskolornas utbildningar för läropliktiga eller de sk. förberedande utbildningarna (Utbildning som handleder för examensutbildning, HUX). Dessa kommer att ha en egen läroplan. 

Folkhögskola ett bra alternativ

Se videon om att ta ett år på folkhögskola.

Läs broschyren om ett år på folkhögskola

Ett folkhögskolår passar för dem som:

 • vill studera på folkhögskola innan hen börjar på andra stadiets utbildning
 • söker den studieväg som passar hen bäst och förtydlig sina framtidsplaner
 • vill förbättra sina grundläggande färdigheter samt studiefärdigheter för att lyckas med sina studier på andra stadiet 
 • behöver hitta studiemotivation för fortsatta studier
 • som har nytta av en social lärmiljö där även internatboende ingår
 • som avbrutit sina studier inom det andra stadiet

När du väljer att ta ett studieår på folkhögskola så får du en individuell studieplan. Där ingår såväl individuell handledning som handledning i grupp. Studieplanen och handledningen stöder dina fortsatta planer. Folkhögskolan bemöter varje studerande ur ett helhetsperspektiv. Både skolans miljö och hela personalen hjälper dig att nå din fulla potential. När året på skolan är slut är det dags för dig att gå vidare till andra stadiets utbildning (gymnasie eller yrkesskola).

Det finns allmänna mål för undervisningen och det kunnande som du skall erbjudas på folkhögskola. De baseras på följande kompetenshelheter (min. 4 sp)

 • Vardagsfärdigheter och livskompetens 
 • Studie- och arbetslivsfärdigheter och självkännedom 
 • Interaktions- och kommunikationsfärdigheter 
 • Grundläggande matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga 
 • Aktivt medborgarskap 
 • Studie- och karriärplaneringsfärdigheter 
 • Inriktade studier (max 29 sp) som utgår ifrån det utbud som presenteras i den lokala läroplanen. Det kan vara musik, teater, dans, språk etc.

Resurser