Bildningsalliansens medlemsförmåner

Det lönar sig att vara medlem i Bildningsalliansen! Vi är Finlands enda svenskspråkiga nationella takorganisation för fri bildning. Som medlem i Bildningsalliansen får regelbundet information om ärenden som berör bilding, integration och digitalisering. Du och dina medarbetare kan delta i våra fortbildningar och evenemang. Tveka inte, kom med och påverka hur framtidens fria bildning ser ut i Finland!

Som medlem får du bland annat

 1. Ledningsbrev varje månad, främst riktat till läroinrättningarnas ledningsgrupp
 2. Nyhetsbrev var fjärde vecka
 3. Synlighet via Bildningsalliansens webbsida/facebook/twitter/instagram-kanaler
 4. Hjälp, råd och vägledning i ärenden som berör fri bildning, integration och digitalisering
 5. Möjlighet att få information och delta i utvecklingsprojekt (nationella, nordiska och europeiska)
 6. Handböcker och broschyrer
 7. Förmånlig Zoom-licens
 8. Förmånlig Webropol-licens
 9. Beställning av Bildningsalliansens förtjänsttecken
  • beställningar av förtjänsttecken och tillhörande diplom riktas till marie.granbacka@bildningsalliansen.fi  

En fritt formulerad medlemsansökan kan skickas till Bildningsalliansens styrelse, som tar upp den på nästa möte.