Bildningsalliansens medlemsförmåner

Det lönar sig att vara medlem i Bildningsalliansen! Vi är Finlands enda svenskspråkiga nationella centralorganisation för fri bildning. Som medlem i Bildningsalliansen får regelbundet information om ärenden som berör bilding, integration och digitalisering. Du och dina medarbetare kan delta i våra fortbildningar och evenemang. Tveka inte, kom med och påverka hur framtidens fria bildning ser ut i Finland!

Bildningsalliansens medlemsförmåner som pdf-broschyr

Medlemsförmåner

Till dig som jobbar inom den fria bildningen

Bildningsalliansen informerar:
För att öka synligheten av fri bildning och kunskapen om vad vi är och varför vi behövs publicerar Bildningsalliansen ett nyhetsbrev varje månad. Det är ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om sådant som rör den fria bildningen i Finland, så vi hoppas att du prenumererar. Du får gärna tipsa dina kollegor och annan personal att göra detsamma. Prenumerera
här: https://bildningsalliansen.fi/sv/kalender/nyhetsbrev/

Podden Bildande samtal tar utgångspunkt i det goda
samtalet och lyfter fram fri bildning, våra medlemmar samt aktuella samhällsfrågor och -fenomen. Du får gärna föreslå innehåll till kommande avsnitt. Du hittar podden på
https://bildandesamtal.simplecast.com

I ett försök att göra det livslånga lärandet tillgängligt för fler i Finland ger vi ut bloggen Livslärd, där 10 bloggare från hela Svenskfinland reflekterar över sin vardag, lärande och samhället i stort och smått. Vi tar gärna emot förslag på fler bloggare och temaförslag. Det går också utmärkt att gästblogga på Livslärd, med ett eller flera inlägg. Tipsa gärna dina kollegor om bloggen, vi kan alltid nå ut till fler! Du hittar bloggen på https://livslard.blog

Bildningsalliansen är aktiv på Facebook med regelbundna uppdateringar och nyheter. Följ oss gärna där, kommentera inläggen, och tipsa andra om oss. Du hittar oss
www.facebook.com/Bildningsalliansen.

Den fria bildningen syns även på Twitter med regelbundna nyhetsuppdateringar och lästips. Följ oss
www.twitter.com/fribildning

Via Instagram visar vi upp något av den mångfald som fri bildning erbjuder. Vi tar gärna emot bidrag och om du vill kan du få ta över vårt instakonto för 1-5 dagar, det är bara att ta kontakt. Du hittar oss på www.instagram.com/bildningsalliansen

Många av de utbildningar, webbinarier och föreläsningar som vi arrangerar spelas in och hamnar i vår Youtube-kanal. Genom att prenumerera på kanalen får du notifikationer då nya videon dyker upp. Se på vår kanal och börja prenumerera
här: https://www.youtube.com/channel/UCRntmQKjZXbGJBXhI4Tj4xw

Bildningsalliansen fortbildar:
Vi erbjuder virtuella kaffestunder via Zoom med ungefär en månads mellanrum. Dessa tillfällen är lite mer informella än våra fortbildningar och webbinarier. Vi tar gärna emot tips för teman och sådana som har något intressant att berätta om. Du hittar alltid info om kommande kaffestund i vår
kalender https://bildningsalliansen.fi/sv/kalender/

Bildningsalliansen ordnar regelbundet fortbildningar, antingen i egen regi eller i samarbete med andra. De är för det mesta helt gratis. Kommande utbud hittar du i vårt nyhetsbrev och i vår
kalender https://bildningsalliansen.fi/sv/kalender/

Andra regelbundet återkommande arrangemang är till exempel våra årliga kanslidagar, rektorsdagar och vår årskongress, samt
de finlandssvenska integrationsdagarna. Info om alla dessa hittar du i vår kalender.

Under åren har vi hunnit skapa en hel del material som lärare och andra inom fria bildningen kan ha nytta av. Du hittar vår materialbank här: https://bildningsalliansen.fi/sv/material/

Vi på Bildningsalliansen:
Vi som jobbar på Bildningsalliansen är ett litet, men dedicerat
team. Chefen eller verksamhetsledaren heter Henrika och jobbar från Helsingfors, tillsammans med Johanni, som är kommunikatör.
Marie sitter i Jakobstad och är verksamhetskoordinator. Du hittar vår kontaktinfo och mer utförliga beskrivningar av våra verksamhetsområden på https://bildningsalliansen.fi/sv/kontakt/

Medlemsförmåner till läroinrättningen

Som medlem i Bildningsalliansen får du en mängd förmåner. Vi jobbar aktivt för medlemmarnas bästa enligt de önskemål som förs fram på årsmötet och via den verksamhetsplan som medlemmarna godkänner. Bildningsalliansen erbjuder såväl direkt hjälp till alla medlemmar som allmän rådgivning i frågor där vi har sakkunskap.

Den fria bildningen i Finland är en smal sektor inom utbildningssystemet som når en stor del av befolkningen i landet varje år. Trots att vår sektor är smal och vår organisation liten får vi mycket till stånd varje år. Tack vare ett väl etablerat samarbete med flera olika aktörer lyckas vi också skapa synergier och samarbeten som kommer våra medlemmar till godo.

Direkta förmåner som vi erbjuder inkluderar subventionerad tillgång till webbtjänsterna Webropol, Open Badge Factory och Zoom. Vi erbjuder också handledning och teknisk assistans för alla de tjänster som beställs via oss. Ta gärna kontakt om du vill ha en presentation eller diskutera hur ni skulle kunna ha nytta av någon av dessa tjänster.

Under Coronan utvecklade vi också nya mötesplatser, som till exempel våra omtyckta virtuella kaffestunder. För tillfället erbjuder vi kaffestunder ungefär en gång i månaden. Tipsa gärna personalen om träffarna. Skicka också gärna in förslag på teman, ämnen och/eller personer som du tänker har något intressant att dela med sig av.

Bildningsalliansen har nu erfarenhet av att ordna webbinarier, virtuella träffar, föreläsningar och andra evenemang på nätet. Vi har också utrustning för att streama live (flera kameror, bildmixer, mikrofoner, ljudmixer, stråkastare mm).

Vi kan hjälpa till med streaming, planering, genomförande och kompetenshöjning av personalen. Dessutom har vi utrustning för att göra podcasts. Våra priser är mycket förmånliga.

Under 2020 beställde många våra fortbildningar i sociala medier, och dessa skräddarsydda paket finns alltid tillgängliga för Bildningsalliansens medlemmar, det är bara att ta kontakt så berättar vi mer.

Bildningsalliansen hjälper dig med att hitta partners i Norden och Europa för era projekt inom Nordplus vuxen och Erasmus+. Vi hjälper också gärna med att hitta givande läroinrättningar och organisationer för studiebesök. Varje år erbjuder vi projektklinik för den som arbetar med en projektansökan till Erasmus+ och/eller Nordplus. I samarbete med andra i Svenskfinland ordnar vi också projektfinansieringsträffar runt om i landet. Vi kommer också gärna till ett lärar- eller personalmöte och berättar om dessa projektformers möjligheter.

Den europeiska portalen för livslångt lärande EPALE är idag ett viktigt forum för vuxenutbildare i hela EU. Bildningsalliansen är promotor
i Svenskfinland och ordnar regelbundet infoträffar, hjälper lärare och institutioner att komma igång på EPALE, samt producerar innehåll
till EPALEs blogg och kalender.

Vi hoppas du vill vara med och synliggöra det viktiga arbete som vi alla gör tillsammans. Du kan till exempel sätta Bildningsalliansens logo på er hemsida, eller i något av de sociala medier som ni använder. Logon får gärna länka till sidan https://bildningsalliansen.fi/sv/om/ Du hittar logon här: https://bildningsalliansen.fi/sv/kontakt/for_medier/

Du kan beställa förtjänsttecken från oss. Medlemsorganisationer kan beställa förtjänsttecken i valörerna BRONS (10 år), SILVER (20 år) och GULD (30 år) till sina anställda (både administrativ och pedagogisk personal). Till varje förtjänsttecken uppgörs ett personligt diplom till mottagaren som verksamhetsledaren undertecknar.
Prislista på förtjänsttecken (på priset tillkommer 24% moms): 10 år (brons) á 30€, 20 år (silver) á 35€, 30 år (guld) á 40€
Beställningar av förtjänsttecken och tillhörande diplom riktas till marie.granbacka@bildningsalliansen.fi

Söker ni ny personal? Vi informerar om lediga jobb inom den fria bildningen på vår hemsida och i nyhetsbrevet som utkommer 1 gång/månad. Sänd information om tjänsten till kansliet@bildningsalliansen.fi

En fritt formulerad medlemsansökan kan skickas till Bildningsalliansens styrelse, som tar upp den på nästa möte.