Bildningsalliansen firar 10-årsjubileum 2023!

Under jubileumsåret 2023 gör vi nedslag i den fria bildningens vardag, vi inbjuder till Bildningssamtal och vi firar allt det fina som folkbildningen är och erbjuder oss finländare i livets olika skeden. 

Detta gör vi bland annat med hjälp av en synlighetskampanj, man kunde kalla det en folkbildarkampanj, där vi hjälper fler att förstå vad fri bildning är, varför den finns och varför den behövs.

Resurser

Se videon från jubileumsårets kick-off 3 februari, där vi bland annat visar upp den nya logon och presenterar den första videon.

Synlighetskampanj - videoproduktion 

Inom synlighetskampanjen, som kommer att resultera i ett antal korta videon, visar vi upp några av den fria bildningens många sidor.

Video 1 

Video 1 kort version för delning på sociala medier

Ladda ner videofilen här!

Här nedan hittas versionen för sociala medier också på Youtube:

 

Video 2: Det viktiga samtalet

Våra #-tags för sociala medier är #BA10 #BAsakkunnig #BAengagerad #BAnyfiken
Du får gärna använda dessa i dina postningar!

Som en del av jubileumsåret har vi även förnyat och uppdaterat vår logo! 

Här kan du ladda ner vår nya logo: https://www.bildningsalliansen.fi/sv/kontakt/for_medier/

Verksamheten under jubileumsåret genomförs delvis tack vare finansiering från Föreningen Konstsamfundet