Digital delaktighet: Inkludera flera

Bildningsalliansen arbetade 2013-2018 mycket med digital delaktighet. Ett nationellt öppet nätverk skapades och drevs. Nätverket arrangerade bland annat evenemang under flera år inom det Europeiska All Digital week-konceptet. Inom det nordiska samarbetet skapade ett Nordplus Vuxen-projekt flera rekommendationer, seminarier och annat. En del av materialet finns arkiverat på den här sidan. 

Utmaning

Den digitala klyftan är idag verklighet. Allt fler tjänster flyttas över till nätet, vilket gör dem tillgängliga, men bara för dem som behärskar tekniken. Detta sker i alla nordiska länder. Det finns olika nationella strategier för att möta utmaningen. Projektet InkluderaFlera jämför strategierna, ser på lagstiftning, regeringsprogram, offentliga strukturer, finansieringsmodeller och målsättningar. Vi vill veta hur man tacklar utmaningarna, vem som betalar och vilka strategier som fungerar. Projektet producerar en jämförande analys, samt rekommendationer. Det hela avslutas med en nordisk konferens som bjuder in tjänstemän, politiker och folkbildare för en diskussion om hur vi kan göra våra samhällen mer inkluderande.

Är det statens ansvar att sörja för att alla skall ha samma möjligheter? Vilken roll spelar folkbildningen här? Vem skall betala? Talar vi här om speciellt utsatta grupper som behöver stöd, eller är detta en universell angelägenhet??Projektet koordineras av Bildningsalliansen från Finland. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp bestående av representanter från stora nationella folkbildarorganisationer i Finland, Norge, Sverige och Danmark.

Våra målsättningar:

  • Att få igång inkludera-flera-verksamhet i alla de nordiska länderna
  • Att identifiera vilka metoder som fungerar bäst vid nationell styrning av policy och finansiering av digital inklusion
  • Att producera en nordisk jämförande rapport om metoder, lagstiftning, finansiering av verksamhet som stöder digital inklusion
  • Att producera rekommendationer hur man bäst kan utveckla nationell utbildningspolitik i avseende att stärka digital delaktighet
  • Att öppna diskussionen mellan politiker, tjänstemän och folkbildare om hur man bäst uppnår digital delaktighet

Mycket görs redan i flera av våra länder kring digital delaktighet. Vi har blivit inspirerade av det svenska Digidel-nätverket, som på ganska kort tid fått oerhört mycket till stånd. Inspirerade av deras verksamhet och målsättningar vill vi undersöka och jämföra vilka strukturer som finns på plats i de olika nordiska länderna, så att våra begränsade resurser kan användas på bästa sätt. Vad fungerar, och vad krävs? Vad är statsmaktens roll och inställning? Fungerar frivilliga nätverk bättre än statligt lagstadgande? Hur kan man mäta digital delaktighet, och hur kan man engagera flera folkrörelser?
Vi arbetar med tre olika helheter.

Parallellt med detta erbjöd projektet sociala nätverk för diskussion där alla intresserade är välkomna att delta. Forum fanns på facebook, nyheter och publikationer på en webbsida, synlighet sköttes via twitter. 

Resultat

  1. En jämförande studie i hur man jobbar med digital delaktighet i Sverige, Danmark, Norge och Finland
  2. Ett nätverk av intresserade aktörer i dessa länder som utbyter erfarenheter och implementerar verksamhet nationellt
  3. Rekommendationer om hur man kan arbeta nationellt med digital delaktighet baserad på den jämförande studien
  4. En nordisk diskussion/konferens mellan beslutsfattare, tjänstemän och folkbildare om hur vi kan öka våra medborgares möjlighet att delta digitalt

Artikel

Presentation av Digidel-nätverket

Från hösten 2013Läs mera »
Johanni
17.06.2017 kl. 16:23

Folkbildning och digitalisering

Workshop på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma 17 juni 2017 i Linköping.Läs mera »
Johanni
17.06.2017 kl. 16:07

Facebook

Vår gemenskap på Facebook.Läs mera »
Johanni
14.06.2017 kl. 15:18

Digital delaktighet

Levande sida med SoMe-resurser.Läs mera »
Johanni
14.06.2017 kl. 15:15

Nätresurs

Via scoop-it samlar vi nyttiga nyheter, artiklar och nätverktyg.Läs mera »
Johanni
14.06.2017 kl. 14:58

Skriftly - finlandssvenska tidskrifter på nätet

Presentation 27.4.2016Läs mera »
Johanni
05.06.2017 kl. 17:22

Öppna data från Helsingfors

Presentation av Asta Manninen 27.4.2016Läs mera »
Johanni
04.06.2017 kl. 17:20

Så ska nyanlända delta i nätsamhället

Presentation av Anders Starck Läs mera »
Johanni
03.06.2017 kl. 17:13

Digitala Helsingfors

Pekka Sauri berättar hur Helsingfors arbetar digitalt på Inkludera Fleras kickoff 27.4.2016 i HelsingforsLäs mera »
Johanni
02.06.2017 kl. 17:11

Digitala tjänster

Appen plejmo presenterades på InkluderaFleras kickoff i Helsingfors våren 2016Läs mera »
Johanni
01.06.2017 kl. 17:09