TILLGÄNGLIGHET

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster för den offentliga sektorn trädde i kraft 1.4.2019. Det innebär att alla webbplatser och mobilapplikationer ska uppfylla en internationell tillgänglighetsstandard, som skapar förutsättningar för att webbplatser och applikationer blir tillgängliga för så många människor som möjligt oberoende av handikapp eller individuella utmaningar.  

Här kan du läsa Undervisnings- och kulturministeriets brev om ikraftträdandet av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess tillgänglighetskraven
De officiella anvisningarna finns även på svenska på
www.tillgänglighetskrav.fi

Luckans projekt Tillgänglighet för alla inleddes 2015 och pågår fortfarande. Från och med 2020 är Bildningsalliansen en samarbetspart till projektet inom "TIPS OM TILLGÄNGLIGHET".
Mera information om projektet och tillgänglighet hittas på www.tillgangligt.fi 

Bildningsalliansen ordnade ett webinarium kring webbtillgänglighet 13.5.2019. Webinariet leddes av Viena Rainio som är överinspektör gällande tillgänglighetstillsyn (webbtillgänglighet) på Regionförvaltningsverket. 

Följande länkar innehåller nyttig information:

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad