Ledarskapskraft - att leda hållbart i en föränderlig tid
1.2.2024 - 30.6.2025

Projektet i ett nötskal

Den fria bildningen står inför nya uppdrag och utmaningar i och med förändringar i samhället. Verktyg för omvärldsanalys är viktigt så man kan förändra och anpassa verksamheten. Hållbarhetsaspekter som hållbarhet i ledarskap, ekonomi och utbildning ska vara en självklar del av den fria bildningens utbildningar. Rektorerna behöver ett gott pedagogiskt ledarskap för att kunna utveckla och säkerställa utbildningarnas kvalitet.

Fortbildningen ska stödja rektorer i deras pedagogiska utvecklingsarbete och ge dem verktyg att hantera förändring. Med ledarskapsfortbildningen vill vi även erbjuda målgruppen sakkunskap och verktyg att jobba målmedvetet med hållbarhet. Målsättningen är att kunna påbörja och genomföra en process för hållbarhetscertifiering av verksamheten efter avslutad fortbildning.

Verksamhet

Projektet är ett fortbildningsprojekt i form av ledarskapsfortbildning för rektorer och ledningspersonal inom den fria bildningen. Fortbildningen består av tre utbildningsdelar som genomförs under ett år (april 2024 - april 2025). 

Fortbildningen består av följande moduler :

  • Leda i förändring
  • Introduktion till hållbart ledarskap
  • Pedagogiskt och hållbart ledarskap
  • Hållbar fri bildning

Projektets mål, genomförande och resultat

Projektet vill alltså stödja rektorer och ledningspersonal i utvecklingen av det egna pedagogiska ledarskapet och mot en hållbar organisation och utbildningsverksamhet. Projektet kommer att genomföras i form av en ledarskapsfortbildning för rektorer och ledningspersonal inom den fria bildningen på svenska.

Efter fortbildningen kan rektorer och ledningspersonal inom den fria bildningen jobba målmedvetet med:

  • omvärldsanalys (har verktyg för det)
  • att utveckla verksamheten för nya utbildningsuppdrag
  • hållbarhet för att senare kunna genomföra en process för hållbarhetscertifiering
  • profileringen och positioneringen av den egna verksamheten
  • sitt pedagogisk ledarskap

Bildningsalliansen kommer att sammanställa en manual baserat på ledarskapsfortbildningens innehåll och resultat. Efter avslutat projekt fungerar materialet som ett verktyg och stöd för rektorer.

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och fortbildningen är därmed avgiftsfri för deltagaren.