Om oss

Sakkunniga, engagerade och nyfikna. Så kan vi sammanfatta Bildningsalliansen i tre ord. Vi jobbar för att påverka den fria bildningens verksamhetsförutsättningar nu och i framtiden. Vi är med och utvecklar den fria bildningen i Finland tillsammans med våra medlemmar,  olika intressentgrupper och samarbetspartners.

Vi påverkar och arbetar i nätverk över hela landet inom: fri bildning, hållbar utveckling, integration och digitalisering. Tillsammans med andra aktörer i Svenskfinland arbetar vi med att förbättra vår kunskap, våra metoder och våra tillvägagångssätt inom dessa områden. 

Bildningsalliansen är den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, SFV´s studiecentral och Folkhälsan Utbildning Ab.

Här hittar du våra stadgar, strategi och resultat 
Här hittar du våra utlåtanden

Bildningsalliansen arrangerar

  • regionala, nationella och nordiska forum kring gemensamma frågor
  • fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
  • tjänster som stöder och utvecklar våra medlemmar

Bildningsalliansens vision

Den fria bildningen är den ledande aktören för kunskap och välmående i Finland.

Bildningsalliansens mission

Bildningsalliansen jobbar för att trygga verksamhetsförutsättningarna på svenska för alla verksamhetsformer och stöder medlemmarna i deras uppdrag.