Varför Bildningsalliansen?

Om vi skulle sammanfatta oss själva i tre ord blir det sakkunniga, nätverkande och utvecklande. Och om vi fick välja ett fjärde skulle det vara nyfikna. Vi tycker bildning är viktigt på många olika plan. Idag jobbar vi mycket i olika nätverk kring tre stora samhälleliga teman som vi tycker är viktiga, och som vår styrelse definierat. Det är hållbar utveckling, integration och digitalisering. 

Bildningsalliansen är den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Det betyder i klartext att våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, SFV´s studiecentral och Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen arrangerar

  • regionala, nationella och nordiska forum kring gemensamma frågor
  • fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
  • tjänster som stöder och utvecklar våra medlemmar

Bildningsalliansens vision

Den fria bildningen är den ledande aktören för kunskap och välmående i Finland.

Bildningsalliansens mission

Bildningsalliansen jobbar för att trygga verksamhetsförutsättningarna på svenska för alla verksamhetsformer och stöder medlemmarna i deras uppdrag.

Läs mer om

Resultat                        

                      Verksamhetsplan 2020

                      2019

                      Årsberättelse 2018

                      Bokslut 2018

                      Verksamhetsplan 2019

                       2018                        

                       Årsberättelse 2017

                       Bokslut 2017

                       Verksamhetsplan 2018

                        2017

                        Årsberättelse 2016

                        Bokslut 2016

                        Verksamhetsplan 2017