På gång

Torsdag
27.1
14:15

Virtuell kaffestund - Föräldrar i fokus

Bildningsalliansens virtuella kaffestund kring handboken och tillhörande material som utvecklats inom projektet Föräldrar i fokus
ONLINE - Zoom
Fredag
28.1
09:00
Fredag
28.1
09:00

Processutbildning i självledarskap och ledarskap

Processutbildningen i självledarskap och ledarskap ordnas inom ramen för Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Hållbara organisationer inom den fria bildningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen
Online, Nyland och Österbotten
Torsdag
3.2
09:00

Info om EU-stöd

Arrangörer: Arbets- och näringsministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland och föreningen Luckan r.f.
ONLINE