På gång

Måndag
27.5
09:00
Tisdag
4.6
00:00

Fortbildningsdagar kring konstintegrering

Fortbildningen ordnas av CLL
Tammerfors
Torsdag
29.8
09:00

VST-päivät 2024

Helsingfors
Fredag
13.9
10:00

Ledarskapsfortbildning - Ledarskapskraft

Kronoby/Karleby, Tammerfors och på nätet