På gång

Fredag
22.1
10:00

Stig in 2 - konferens

“If you want to treat me equally, you might have to treat me differently”
ONLINE - Teams
Onsdag
27.1
13:30

Fortbildning: Digitalt lärande och undervisning

Vasa sommaruniversitet erbjuder svenskspråkig personalfortbildning under våren 2021 inom det fria bildningsarbetet: Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering. 
ONLINE - Zoom
Fredag
29.1
10:00

Bildningsalliansens frågetimme

Välkommen med på årets första virtuella kaffestund - Bildningsalliansens frågetimme!
ONLINE - Zoom
Tisdag
2.2
09:00

Seminarium: Dialog 2021 - social hållbarhet

Dialog-seminariet 2021 på Åland handlar om social hållbarhet i undervisningen, med temat "Ingen lämnas utanför"
ONLINE

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad