På gång

Fredag
17.9
12:48

Lärandemål inom fria bildningen

Den fria bildningen behöver bli bättre på att förstå och skapa lärandemål i takt med att vi kommer med i KOSKI-systemet. Bildningsalliansen erbjuder en gratis fortbildning under hösten 2021.
Torsdag
23.9
09:00

De finlandssvenska integrationsdagarna 2021

En hållbar integration 2030
Online och Helsingfors
Onsdag
29.9
09:00

Processutbildning i självledarskap och ledarskap

Processutbildningen i självledarskap och ledarskap ordnas inom ramen för Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Hållbara organisationer inom den fria bildningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen
Online, Nyland och Österbotten
Onsdag
6.10
10:00

Kommunförbundets rektorsdagar 2021

Kommunförbundets årliga rektorsdagarna går av stapeln 6-7.10.2021. Årets tema är förändringsledarskap.
Online och Helsingfors