På gång

Onsdag
31.5
12:00

Jubileumsseminarium - Bildningsalliansen 10 år!

Dags att fira tillsammans!
Helsingfors
Torsdag
15.6
09:00
Torsdag
24.8
10:00

VST-päivät 2023

Fria bildningens dagar i Vasa - "Vilda och gröna drag inom den fria bildningens spelplan"
Vasa medborgarinstitut Alma, festsalen Tuominen
Fredag
22.9
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom