På gång

Fredag
9.12
09:00
Tisdag
17.1
12:30

Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?

Fortbildningsdel 1 inom ramen för Bildningsalliansens projekt Kompetens ger välmående.
Online
Tisdag
24.1
12:30

Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?

Fortbildningsdel 1 inom ramen för Bildningsalliansens projekt Kompetens ger välmående.
Online