På gång

Fredag
17.9
12:48

Lärandemål inom fria bildningen

Den fria bildningen behöver bli bättre på att förstå och skapa lärandemål i takt med att vi kommer med i KOSKI-systemet. Bildningsalliansen erbjuder en gratis fortbildning under hösten 2021.
Torsdag
4.11
14:15
Tisdag
9.11
12:30
Torsdag
11.11
12:30