Erasmus+ 2021-2027

I det nya Erasmus+ ligger fokus på inklusion, grönt tänkande och digitalitet

De huvudsakliga projektformerna är KA1 och KA2. 

KA1 Kortvariga projekt

KA1-projekt erbjuder mobilitet från Finland till programländer för såväl personal inom vuxnas lärande som studerande

Ett projekt kan pågå mellan 6–18 månader

Målet är att besluten om de ansökningar som lämnas in under vårens ansökningstid ska fattas i början av juli 2021

KA2-projekt handlar om nätverkande och samarbete

Målsättningarna med KA2-projekt är att

 • Förbättra vuxnas tillgång till lärandemöjligheter av god kvalitet
 • Förbättra färdigheter och tillgänglighet samt öka användningen av vuxenutbildning
 • Förbättra kompetensen hos utbildare och annan vuxenutbildningspersonal
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom vuxenutbildningen
 • Utveckla framtidsinriktade lärcenter
 • Göra Erasmus+-programmet känt bland alla medborgare och generationer

KA2-projekt delas in i två grupper

Samarbetspartnerskap

 • Minst 3 partners från 3 programländer
 • Varaktighet 12–36 mån.
 • Ansökan en gång per år på våren
 • 100 000–400 000 €

Småskaliga partnerskap

 • Minst samordnare + 1 partner från annat programland
 • För nya deltagare/små organisationer
 • Ansökningstid 2 x per år
 • Lättare administration
 • Enhetsbelopp 60 000 eller 30 000 €

Läs mer om Erasmus+