Erasmus+ 2021-2027

I det nya Erasmus+ ligger fokus på inklusion, grönt tänkande och digitalitet

De huvudsakliga projektformerna är KA1 och KA2. 

KA1 Kortvariga projekt

KA1-projekt erbjuder mobilitet från Finland till programländer för såväl personal inom vuxnas lärande som studerande

Ett projekt kan pågå mellan 6–18 månader

 • Ansökningstiden på våren går ut 11.5.2021 kl. 13.00
 • Ansökningstiden på hösten går ut 5.10.2021 kl. 13.00

Målet är att besluten om de ansökningar som lämnas in under vårens ansökningstid ska fattas i början av juli 2021

KA2-projekt handlar om nätverkande och samarbete

Målsättningarna med KA2-projekt är att

 • Förbättra vuxnas tillgång till lärandemöjligheter av god kvalitet
 • Förbättra färdigheter och tillgänglighet samt öka användningen av vuxenutbildning
 • Förbättra kompetensen hos utbildare och annan vuxenutbildningspersonal
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom vuxenutbildningen
 • Utveckla framtidsinriktade lärcenter
 • Göra Erasmus+-programmet känt bland alla medborgare och generationer

KA2-projekt delas in i två grupper

Samarbetspartnerskap

 • Minst 3 partners från 3 programländer
 • Varaktighet 12–36 mån.
 • Ansökan en gång per år på våren
 • 100 000–400 000 €
 • Ansökningstiden går ut 20.5.2021 kl. 12 (CET)

Småskaliga partnerskap

 • Minst samordnare + 1 partner från annat programland
 • För nya deltagare/små organisationer
 • Ansökningstid 2 x per år
 • Lättare administration
 • Enhetsbelopp 60 000 eller 30 000 €
 • Ansökningsomgång I: ansökan inlämnad senast 20.5.2021 kl. 12 (CET) (projekt som börjar 1.11.2021–28.2.2022)
 • Ansökningsomgång II: ansökan inlämnad senast 3.11.2021 (projekt som börjar 1.3–31.5.2022)

Läs mer om Erasmus+