Föreläsningsmaterial

 

Folkbildning och Agenda 2030 (pdf, november 2021)

Material från Informationsdag för rektorer 14.09.2018

Material från Bildningsalliansens årskongress 22-23.03.2018

Styrdokument för nivå- och kursbeskrivningar i språk

Handledningen utarbetadas av språklärare från Vörå till Kristinestad inom ramen för ett kvalitets- och utvecklingsprojekt år 2013.

Utbildnings- och föreläsningsmaterial (som visats på utbildningstillfällen)