Hållbara organisationer inom den fria bildningen
09/2021 - 5/2022

Syftet med projektet "Hållbara och professionella organisationer inom den fria bildningen" är att stärka och höja personalens kompetens kring hållbart ledarskap och självledarskap, samt att utveckla hållbara utbildningskoncept för framtidens kompetenser och det kontinuerliga lärandet.

Målsättningar

Projektet och utbildningen har som målsättning att stötta insikter, reektioner och handlingar hos deltagarna själva samt jobba med självkännedom och självkänsla hos deltagaren.

September 2021 startar en processutbildningen kring självledarskap och ledarskap som sedan avslutas i maj 2022. Deltagarna får kunskap om ledarskap på olika nivåer och ur olika synsätt och genomgår en personlig utbildningsprocess. Processutbildningen resulterar i starkare individer som har kunskap att leda sitt eget arbete men också den egna organisationen mera hållbart och professionellt.

Utbildningen kring självledarskap och ledarskap ordnas i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada.

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.