BA 10
1.9.2022 - 31.12.2023

Projektets syfte är att uppmärksamma den fria bildningens roll och betydelse i Svenskfinland i samband med Bildningsalliansen 10-års jubileum år 2023.

Med detta projekt önskar vi synliggöra den fria bildningens verksamhet och medborgaraktivitet, samt även synliggöra och belysa den fria bildningens roll och de specifika uppdrag som den fria bildningen ålagts nationellt och i Svenskfinland.

Målsättningar

Inom projektet genomförs två synlighetskampanjer. För dessa tillsätts en festkommitté bestående av en grupp personer som jobbar inom den fria bildningen och hos någon av Bildningsalliansens medlemmar. Bildningsalliansens kanslipersonal är också en del av festkommittén och bär ansvar för koordineringen och genomförandet av projektet.

Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om fria bildningens roll i det finländska utbildningsfältet och samhället samt bidra till att de som jobbar inom den fria bildningen har kompetens och insyn i hur man via bildning skapar ett hållbart Svenskfinland.

 

Projektet finansieras av Konstsamfundet