Stöd Bildningsalliansen

Bildningsalliansens verksamhet möjliggörs genom statsbidrag, projektbidrag och medlemsavgifter.

Men Bildningsalliansen tar även med tacksamhet emot frivilliga donationer. Bildningsalliansens syfte är att stöda den fria bildningen på svenska i Finland både nationellt och regionalt. 

Fri bildning handlar om att utveckla sig själv, göra saker tillsammans, skapa innehåll och mening i livet. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier enligt eget val, samhörighet och delaktighet. Studierna är öppna för alla och de erbjuds överallt i Finland. Var femte finländare deltar varje år i den fria bildningens verksamhet. Det är en del av vår finländska kultur.

Vi uppnår vårt syfte bl.a. genom att:

  • informera och bedriva intressebevakning
  • vara remissinstans och sakkunnigorganisation för statliga och kommunala myndigheter och andra organisationer
  • ordna fortbildningar och seminarier
  • utarbeta handledningar, broschyrer och annat informationsmaterial
  • genomföra olika bildningsprojekt på svenska
  • samarbeta med bildningsorganisationer inom och utom landets gränser
  • stödja forskning i vuxenpedagogik och i fri bildning samt genomföra utredningar

Bildningsalliansen vill att finländarna ska ha lätta, billiga och nära tillgängliga möjligheter att lära sig sådant som intresserar och höja sitt kunnande inom olika områden. Fri bildning rymmer ett mångsidigt utbud av utbildningar, kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter. Det finns 340 olika instanser som erbjuder fri bildning. De är fördelade i fem olika läroinrättningsformer. Dessa är studiecentraler, folkhögskolor, medborgar­- och arbetarinstitut, idrottsinstitut och sommaruniversitet.

Genom en testamentdonation kan du vara med och hjälpa oss fortsätta vårt arbete med att stöda den svenskspråkiga fria bildningens verksamhetsförutsättningar. Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Vill du veta mer om testamentdonationer till Bildningsalliansen, ta kontakt med verksamhetsledare Henrika Nordin