Methodological competencesFolkbildningskompetenserEvaluation competences

Open Badges - vi märker dig!

Kompetensmärken, också kallade Open Badges, är ett flexibelt system för validering av kompetenser och förmågor, ett sätt att uppmuntra till delaktighet, och/eller ett sätt att synliggöra närvaro, medlemsskap och annat.

Med hjälp av Nordplus Vuxen har Bildningsalliansen tillsammans med kollegor i Finland, Litauen och Sverige tagit fram 9 olika märken som riktar sig till folkbildare/pedagoger och volontärer. Nu kan du också få dina kompetenser validerade och synliggjorda! Det kostar ingenting. Gå in HÄR, skapa ett konto, och börja!

Märkerna beskriver tre olika kompetenser som vi vaskat fram efter en nordisk undersökning där vi bad vuxenutbildare prioritera de viktigaste egenskaperna hos en bra folkbildare.

Kompetenserna vi validerar är:

  • Förmåga att planera undervisning, metodik (3 nivåer)
  • Förmåga att planera och genomföra utvärdering (3 nivåer)
  • Grundläggande insikt i folkbildning (3 nivåer)

Bildningsalliansen erbjuder också alla sina medlemmar stöd, fortbildning och en subventionerad plattform för att skapa, hantera och dela ut märken. Ta kontakt om du vill veta mer!

Se vår livevideo från 17 maj om våra märken!

Bakgrundsinfo

1.9 2016-30.9.2018

Bildningsalliansen var partner i Nordplus Vuxen-projektet Open badges for Adult Educators 2014-2016. Projektet undersökte hur validering av det inlärda kan ske på den lärandes villkor.

Våren 2015 deltog 3 finlandssvenskar i projekts pilot, Rose, Annika och Inge tog alla vår test-badge, samt deltog i utvärderingen.

Du kan ockå ta märket, och samtidigt lära dig hur det fungerar! LÄS MER

Om du inte vet ifall Open Badges är för dig kan du tar vår quiz

Twitter-tag: #folkbadge 

2016 fick Bildningsalliansen Nordplus-finansiering för ett uppföljningsprojekt. Detta projekt håller på 2016-2018 med målsättningen att producera 9 open badges som alla relaterar till lärarkompetenser. Projektet inleddes med en öppen undersökning där sammanlagt över 200 personer svarade på vilka de ansåg vara de viktigaste kompetenserna för att vara en bra lärare. Dessa svar rangordnades av oss och de nio märkerna är alla hämtade från den tankegången. Länken nedan leder till både det äldre och det nyare projektets sidor.

Till projekets hemsida

Våren 2017 producerade vi en podcast (på engelska) om utvecklingen av Open Badges. Lyssna här