Nätverket inkludera ännu flera (Finland)

Bildningsalliansen har arbetat med digital delaktighet sedan 2013. Målet med verksamheten är att få fler finlandssvenskar på nätet. Vi vill minska på den digitala klyftan och ge människor i Finland en chans att vara delaktiga också digitalt. Därför startade vi nätverket Inkludera Flera. Vi inspirerades av det svenska digidel-projektet, och har velat åstadkomma något liknande i Finland. 
Vår första målgrupp blev seniorer. I den internationella jämförelsen av färdigheter hos vuxna visade det sig att finländare som är äldre än 55 har svårt att hantera den digitala utmaningen.
Inkludera flera har hela tiden varit ett finlandssvenskt talkoarbete. Det är ett öppet nätverk som bjuder in kommuner, intresseorganisationer och aktivister till ett samarbete.
Vi har ordnat informationsträffar, utmaningar, seminarier och kampanjer för att nå vårt mål. Vi ordnar inte själva utbildning, det gör arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, folkhögskolor, bibliotek, föreningar, organisationer och andra.

Nätverkets verksamhet har koordinerats av en arbetsgrupp. 

Se material, presentationer och annat från vår nationella kick-off-träff i Helsingfors i april 2016 HÄR

Hösten/vintern 2016 åkte vi på studiebesök till Stockholm.

Projektet har avslutats, men diskussioner pågår om i vilken/vilka former verksamheten fortsätter.

Mer info

Nätverkets hemsida: inkluderaflera.fi
Diskutera digital delaktighet på twitter, använd #inkluderaflera
Vi finns också på Facebook: http://www.facebook.com/InkluderaFlera

Nätverket fick stöd 2014-2015 av Undervisnings- och Kulturministeriet, och nya projektmedel 2016-2017.