Integration och entreprenörskap
01.09.2017 - 31.12.2020

Projektet “Integration och entreprenörskap” höjer invandrares kompetens att utnyttja sysselsättningspotentialen inom egenföretagande.

Projektparter: Bildningsalliansen (projektägare), Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Centria och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby - Kredu

Projektresultat:
HANDBOK och lektionsplanering för integrationsutbildninen kring entreprenörskap
     - Länk till fortbildning kring HANDBOKEN (youtube-länk, 19.11.2020)

Videoserien FÖRETAGARENS VIDEOGUIDE

Länk till inspelningen av projektets SLUTSEMINARIUM och lansering på Youtube. (5.11.2020)

Projektets mål och syfte:
Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning. Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamhet, samt överkomma språkliga hinder och brister.

Projektets primära målgrupp är invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning inom den fria bildningen. Att inom projektet erbjuda denna målgrupp ett integrationskoncept med fokus på entreprenörskap bidrar till statens integrationsfrämjande program vars delmål är att identifiera invandrares företagspotential. En annan viktig målgrupp i projektet är lärare och andra involverade i den fria bildningens integrationsutbildning.

Projektet arbetar med tre parallella utvecklingsprocesser: att utveckla en integrationsutbildning i form av läroplansarbete med fokus på entreprenörskap, utveckla moduler för inre och yttre entreprenörskap samt utveckla digitala resurser kring regler och finansieringssystem för entreprenörskap.

Då projektet avslutas i december 2020 har undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap i integrationsutbildning utvecklats, testats och implementerats i den fria bildningens integrationsutbildningsverksamhet. På sikt skall projektet resultera i att kvaliteten på affärsidéer bland invandrare har höjts, sysselsättningsgraden har höjts då fler invandrare startar egna lönsamma företag, motivationen och målinriktningen bland invandrare har höjts samt antalet lönsamma och framgångsrika företag som drivs av invandrare har ökat.

Projektet är ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) med stöd av Svenska Kulturfonden.

Projektpresentation (Prezi):