Årets fria bildare

Årets fria bildare

Priset har instiftats av Bildningsalliansen för att lyfta fram det värdefulla bildningsarbete som görs inom den fria bildningens olika verksamhetsformer. 

I början av varje år har DU möjlighet att nominera den person eller den verksamhet som du anser ska motta priset för årets fria bildare.

När du nominerar vill vi att du skickar med en motivering.

2019 delades priset ut för första gången. Då utsågs Inge Ekholm, lärare i IT på Lovisa och Borgå medborgarinstitut till Årets fria bildare.

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad