Årets fria bildare 2022 utsedd

Vem eller vad som får utmärkelsen 2022 avslöjas i en direktsändning på Zoom fredagen 6 maj kl 11.00. Om du vill se på sändningen ska du skicka en e-post till marie.granbacka@bildningsalliansen.fi 

Årets fria bildare 2021 heter Annette Jansson

Nette tar emot priset av Henrika Nordin.

Årets fria bildare år 2021 är Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk på Helsingfors svenska arbetarinstitut. Utmärkelsen delades ut i Helsingfors idag fredag 23.4.2021.

Juryn motiverar valet så här: Annette engagerar och motiverar sina studeranden. Hon utvecklar ständigt sina lektioner och tar in olika pedagogiska metoder för att på bästa sätt stöda de studerandes inlärning. Annette upprätthåller bloggen "Kul med svenska" i vilken hon frikostigt delar med sig av material och idéer kopplat till svensk integrationsundervisning. Bloggen används av både studerande och lärare i hela Svenskfinland. Annette har deltagit i utvecklingen av integration på svenska i Finland också på ett organisatoriskt plan. Annette är en folkbildare i själ och hjärta!

Läs pressmeddelandet här

Priset har instiftats av Bildningsalliansen för att lyfta fram det värdefulla bildningsarbete som görs inom den fria bildningens olika verksamhetsformer. 

I början av varje år har DU möjlighet att nominera den person eller den verksamhet som du anser ska motta priset för årets fria bildare.