Årets fria bildare 2022 är Skärgårdens Kombi!

Folkbildningspris till Pargas

Skärgårdens Kombi är årets fria bildare 2022. Bildningsalliansen delar nu ut utmärkelsen för fjärde gången. Priset går till en person eller en läroinrättning som gjort en extra stor insats under året.

Skärgårdens kombi – Saariston kombi verkar i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Institutets verksamhetsområde består av en mycket vidsträckt skärgård och är ett av de mest utmanande verksamhetsområdena inom hela medborgarinstitutssektorn i landet. Befolkning finns utspridd på öar ända från Utö i söder till Iniö i norr. Närmare 100 av de bebodda öarna saknar fast vägförbindelse. De geografiska förhållandena med färjor och förbindelsebåtar skapar speciellt stora utmaningar då det gäller att arrangera kurser och engagera lärare som har möjlighet att leda kurser i en skärgårdskommun.

Samtidigt utgör Skärgårdens Kombi – Saariston kombi en ovärderlig del av skärgårdssamhällena speciellt under vinterhalvåret då det övriga utbudet av verksamhet i den glest bebodda skärgården är rätt begränsat. Det utmanande verksamhetsområdet, institutets speciella betydelse för skärgårdssamhällena i kombination med ett aktivt och kreativt grepp att via t.ex. online-kurser möta både coronans och skärgårdens speciella krav gör det tvåspråkiga Skärgårdens kombi – Saariston kombi välförtjänta av utmärkelsen Årets fria bildare 2022!

Även Pargas Kungörelser (PK) rapporterar om utmärkelsen. Läs artikeln här.