Aktuellt

Digital integration

Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

Nylands digistödnätverk har publicerat en ny resolution.Läs mera »
12.05.2021 kl. 10:43
Bli EPALE-expert

Bli expert på EPALE

Gratis fortbildning 4.5.Läs mera »
29.04.2021 kl. 13:12
Grundläggande konstundervisning

Debatt: Är grundläggande konstundervisning en fråga i din kommun?

Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas i första hand för barn och unga utanför skoltid. Läs mera »
27.04.2021 kl. 14:21
Nette tar emot priset av Henrika Nordin.

Årets fria bildare 2021 heter Annette Jansson

Årets fria bildare år 2021 är Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk på Helsingfors svenska arbetarinstitut.Läs mera »
27.04.2021 kl. 14:09
Insändare i dagens Hbl

Det behövs en nationell struktur och nationella målsättningar för integration på svenska

Bäst resultat når vi genom att den offentliga, privata och tredje sektorn samt den fria bildningen samarbetar för att främja integration på svenska.Läs mera »
22.04.2021 kl. 12:42
Nationellt servicecenter för kontinuerligt lärande

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Enligt förslaget sammanförs tjänster kring det kontinuerliga lärandet med sysselsättningstjänster så att man på bästa sätt kan främja den arbetsföra befolkningens kompetens med arbetsmarknadens behov. Läs mera »
31.03.2021 kl. 14:14