Aktuellt

Snart ett minne blott

Här kommer Alma

Vasa arbis och finska Vaasan opisto slås ihop vid årsskiftet. Det nya institutet heter Alma.Läs mera »
07.12.2020 kl. 14:10
Dags att prata

Dags att prata...

Läs mer om Bildningsalliansens nya projekt "Dags att prata…"Läs mera »
16.11.2020 kl. 11:20
Läroplikten förlängs i Finland

Bildningsalliansens utlåtande om den förlängda läroplikten

Bildningsalliansen anser att regeringens förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med dem samt dess samhällspolitiska mål är i linje med det samhälls- och bildningsuppdrag som folkhögskolorna har och därför har folkhögskolan en viktig roll i utförandet av läroplikten. Läs mera »
11.11.2020 kl. 09:14

Svenskfinland kavlade upp ärmarna kring integrationsfrågor

Folktinget och Bildningsalliansen har 28-29.9 2020 arrangerat de finlandssvenska integrationsdagarna för femte gången, men för första gången digitalt. Läs mera »
29.09.2020 kl. 12:48
Direkthjälp för distansdeltagare

Ny guide för distansdeltagare

Bildningsalliansen erbjuder en enkel guide för dig som skall delta på distans. Utgiven 2020.Läs mera »
14.09.2020 kl. 15:47
Ställningstagande

Bildningsalliansens ställningstagande till budgetförslaget för år 2021

Den fria bildningen är en del av det kontinuerliga, livslånga lärandet. Inom den svenskspråkiga fria bildningen studerar årligen ca. 90 000 individer, av dem är ca. 2 000 personer med annan kulturell bakgrund. Fritt bildningsarbete har under de senaste åren tilldelats nya bildningsuppdrag, bl.a. invandrarutbildningar och främjande av grundläggande samt digitala färdigheter för vuxna. Behovet av utbildning är bestående och kräver förutom grundfinansiering också tilläggsresurser. De bildningsuppdrag den fria bildningen har främjar jämlika möjligheter samt tillgänglighet till utbildning.Läs mera »
11.09.2020 kl. 11:03