Nordplus

Vad är Nordplus?

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten. Bildningsalliansen är svenskspråkig informatör för Nordplus i Finland. Du kan vända dig till oss om du har frågor, behöver hjälp, söker partners eller vill veta mer. För en översikt över Nordplus-familjen och mer bakgrund se till exmepel 

Innan du söker

Innan du söker ett Nordplus projekt kan du ansöka om medel för ett förberedande besök. Dessa medel kan sökas två gånger/år, en gång på våren och en gång på hösten. Läs mer

Handbok

Nordplus handbok hittar du på