Allmänt material

Här samlar vi sådant som inte riktigt ryms någon annanstans. 

Material för att utbilda aktiva och demokratiska medborgare inom fritt bildningsarbete (2020). Materialbanken skapades i projektet Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, ADEKA 2018-2020.

  • Materialbanken innehåller också en svenskspråkig slutrapport som samlat ihop projektinsikter, undervisnings- och studiematerial samt en guidebok. 

Bildning för alla (2016) - Projektet ”Bildning för alla” vill synliggöra existerande samarbeten mellan den fria bildningen och övriga läroanstaltsformer i Svenskfinland.

  • Kompendiet beskriver dessa samarbeten med exempel från Helsingfors Arbis och Kronoby folkhögskola, samt resultat från den kartläggning som gjorts bland Bildningsalliansens medlemmar.

Rapport över nordisk fortbildning inom hållbar utveckling

SFV:s studiecentral ebjuder alla handböcker och andra böcker gratis,  mottagaren betalar enbart portot. 

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad