Allmänt material

Här samlar vi sådant som inte riktigt ryms någon annanstans. 

Material, tips och hjälp för distansundervisning

Material för att utbilda aktiva och demokratiska medborgare inom fritt bildningsarbete (2020). Materialbanken skapades i projektet Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, ADEKA 2018-2020.

  • Materialbanken innehåller också en svenskspråkig slutrapport som samlat ihop projektinsikter, undervisnings- och studiematerial samt en guidebok. 

Bildning för alla (2016) - Projektet ”Bildning för alla” vill synliggöra existerande samarbeten mellan den fria bildningen och övriga läroanstaltsformer i Svenskfinland.

  • Kompendiet beskriver dessa samarbeten med exempel från Helsingfors Arbis och Kronoby folkhögskola, samt resultat från den kartläggning som gjorts bland Bildningsalliansens medlemmar.

Rapport över nordisk fortbildning inom hållbar utveckling

SFV:s studiecentral ebjuder alla handböcker och andra böcker gratis,  mottagaren betalar enbart portot.