Kontinuerligt lärande för alla
04/2020 - 12/2021

Projektet är ett fortbildningsprojekt och innehåller två helheter som svarar på de behov som finns inom det kontinuerliga lärandet.


Målsättningar

Utbildningshelhet 1 har som målsättning att stöda fria bildningens kompetenbaserade beskrivningar på sina läroplaner så att det kunnande den studerande skaffat sig kan identifieras och erkännas. Utbildningshelhet 1 görs i samarbete med HY+.
Utbildningshelhet 2 ska stärka identifiering och kunnande för målgruppen vuxna med bristfälliga grundläggande färdigheter. Utbildningshelhet 2 görs i samarbete med Lärum och LL-Center.
 

Innehåll: Inledande KICK OFF-webinarier ordnas under våren 2020 och utbildningarna  fortsätter under hösten 2020, samt under vår och höst 2021 med så väl närstudier som  distansstudier. Utbildningshelhet 1 sker som en processutbildning.
Nyttan: Utbildningshelhet 1 leder till att det finns ett visst antal kurser och utbildningar inom den fria bildningen som är validerade och därmed kan prestationerna också införas i Koski -systemet. Utbildningshelhet 2 ger lärare kunnande och verktyg att jobba med validering.

PROJEKTVERKSAMHET
uppdaterad 28.5.2020

KICK OFF-seminarier, våren 2020
I maj 2020 ordnades tre KICK OFF-seminarier inom projektet. På grund av rådande restriktioner ordnades seminarierna som webinarier. Webinarierna spelades in och finns uppladdade på Bildningsalliansens Youtube-kanal.

Webinarie 1 (11.5 2020) - Validering av kunnande inom fri bildning: 

 

Webinarie 2 (18.5 2020) - Validering av kunnande i praktiken: 

 

Webinarie 3 (25.5) - Sivis och validering: 

 

 

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen