Nordplus

Nordplus Vuxen

Nordplus Vuxen är en projektform som ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar.

Alla som arbetar med vuxnas lärande i Finland kan delta i programmet. De deltagande organisationerna kan vara läroinrättningar, förbund, föreningar, forskningsinstitut, företag eller aktörer inom kultursektorn erbjuder vuxenundervisning, -lärande. 

De länder som deltar i Nordplus Vuxen-programmet är Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Det finns olika sorters projekt. Du ansöker vanligen i början av kalenderåret. Projekten kan vara 1-3 år långa.

Bildningsalliansen hjälper dig

Vi på Bildningsalliansen fungerar som regional informatör i Svenskfinland. Det innebär bland annat att vi ordnar info-träffar varje höst, ger råd och vägledning, svarar på frågor, kan hjälpa dig att hitta samarbetspartners, samt erbjuder gratis konsultations-hjälp och projektklinik vid behov. Det är bara att ta kontakt!

Läs mer om Nordplus Vuxen på Utbildningsstyrelsens sidor