Nordplus

Nordplus Vuxen

Nordplus Vuxen är en projektform som ger möjlighet till samarbetsprojekt, personalutbyte samt kursdeltagande och praktik för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar.

Alla som arbetar med vuxnas lärande i Finland kan delta i programmet. De deltagande organisationerna kan vara läroinrättningar, förbund, föreningar, forskningsinstitut, företag eller aktörer inom kultursektorn erbjuder vuxenundervisning, -lärande. 

De länder som deltar i Nordplus Vuxen-programmet är Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Det finns olika sorters projekt. Du ansöker vanligen i början av kalenderåret. Projekten kan vara 1-3 år långa.

Bildningsalliansen hjälper dig

Vi på Bildningsalliansen fungerar som regional informatör i Svenskfinland. Det innebär bland annat att vi ordnar info-träffar varje höst, ger råd och vägledning, svarar på frågor, kan hjälpa dig att hitta samarbetspartners, samt erbjuder gratis konsultations-hjälp och projektklinik vid behov. Det är bara att ta kontakt!

Main objectives of Nordplus 2018-2022

The programme serves as a tool:

  • To strengthen and develop Nordic educational cooperation and contribute to the establishment of a Nordic-Baltic educational region
  • To support, develop, draw benefit from and disseminate innovative products and processes in education through the systematic exchange of experiences and best practice
  • To contribute to the development of quality and innovation in the educational systems for lifelong learning in the participating countries by means of educational cooperation, as well as cooperating with workplaces, about development projects, exchanges and building of networks
  • To promote Nordic languages and culture, as well as mutual Nordic-Baltic linguistic and cultural understanding
  • Strengthen the language comprehension for the Nordic languages, especially among children and youth, primarily for Danish, Swedish and Norwegian
  • Encourage the interest in, knowledge of, and understanding of the Nordic languages.

Läs mer om Nordplus Vuxen på Utbildningsstyrelsens sidor