September 2019

Söndag
1.9
14:32
Måndag
23.9
10:00
Onsdag
25.9
12:00

En dag för demokratin

SFV-huset G18
Torsdag
26.9
10:00

Seminarium: Inkludering, musik och kultur

Seminarium för alla som jobbar med integration inom utbildningen eller med musik och kultur.
Tammerfors

Oktober 2019

Måndag
7.10
10:00

Rektorernas informationsdag

Restaurang Telakka
Onsdag
23.10
12:00

November 2019

Tisdag
12.11
12:00

Nätverksträff kring digitalt stöd

Främjande av digitala kompetenser i och via fria bildningen.
Vasa sommaruniversitet
Torsdag
21.11
09:00
Fredag
22.11
10:00

Bildningsalliansens höstmöte 2019

Tammerfors, Tampereen seudun työväenopisto
Onsdag
27.11
09:00
Torsdag
28.11
11:30