Händelsekalender

Juni 2023

Torsdag
15.6
09:00

Augusti 2023

Torsdag
24.8
10:00

VST-päivät 2023

Fria bildningens dagar i Vasa - "Vilda och gröna drag inom den fria bildningens spelplan"
Vasa medborgarinstitut Alma, festsalen Tuominen

September 2023

Onsdag
20.9
14:00
Fredag
22.9
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom
Fredag
29.9
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom

Oktober 2023

Fredag
6.10
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom