September 2019

Söndag
1.9
14:32

November 2019

Onsdag
27.11
09:00
Onsdag
27.11
09:30

Dialogpaus - dialogledarutbildning

Dialogpaus erbjuder modeller för konstruktiva och respektfulla diskussioner om samhälleliga teman.
Torsdag
28.11
11:30
Fredag
29.11
10:00

DE FINLANDSSVENSKA INTEGRATIONSDAGARNA goes local

SAVE THE DATE!
Helsingfors, Åbo och Vasa

December 2019

Torsdag
12.12
09:00
Tisdag
17.12
09:00

Fortbildning: Tree of Life-metoden

OBS! Nytt datum och ny ort!
Efo - Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland

Januari 2020

Fredag
17.1
10:00

Kunskap och verktyg för arbetet med unga

FORTBILDNING
SFV-huset G18

Februari 2020

Fredag
7.2
00:00

Pedagogiska färdigheter i kollaborativt lärande

Fortbildning för personal inom den fria bildningen
Helsingfors