Händelsekalender

September 2022

Fredag
30.9
10:00

Oktober 2022

Onsdag
5.10
14:00
Måndag
10.10
09:30

Fortbildningsdag om tillgänglighet

Fortbildningsdagen ordnas i samarbete med Luckan, Yrkeshögskolan Novia och Bildningsalliansen
Campus Allegro

November 2022

Måndag
7.11
00:00

INTEGRATION 2022

Tammerfors