Händelsekalender

September 2023

Tisdag
26.9
14:00

Varför grundläggande färdigheter för vuxna?

Del 2 i fortbildningsprojektet Kompetens ger välmående
Online - Zoom
Onsdag
27.9
13:00

Digital didaktik i praktiken

Vad är digital didaktik?
Online - Zoom
Fredag
29.9
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom

Oktober 2023

Tisdag
3.10
09:00
Onsdag
4.10
11:30
Fredag
6.10
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom

November 2023

Fredag
24.11
10:00