Händelsekalender

December 2022

Fredag
9.12
09:00

Januari 2023

Tisdag
17.1
12:30

Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?

Fortbildningsdel 1 inom ramen för Bildningsalliansens projekt Kompetens ger välmående.
Online
Tisdag
24.1
12:30

Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?

Fortbildningsdel 1 inom ramen för Bildningsalliansens projekt Kompetens ger välmående.
Online

Februari 2023

Torsdag
9.2
11:30

Kanslidagarna 2023

Tammerfors