Händelsekalender

Augusti 2024

Torsdag
29.8
09:00

Fria bildningens dagar 2024

Helsingin aikuisopisto

September 2024

Fredag
6.9
10:00
Torsdag
12.9
11:30

Informationsdag + Ledarskapskraft

Informationsdag för rektorer och ekonomer + Ledarskapsfortbildningen Ledarskapskraft
Scandic Tampere Station
Fredag
13.9
10:00

Ledarskapsfortbildning - Ledarskapskraft

Kronoby/Karleby, Tammerfors och på nätet
Onsdag
18.9
13:00

Artificiell intelligens i undervisningen

Utbildning för lärare inom fritt bildningsarbete
Tammerfors och online

November 2024

Torsdag
14.11
09:00