SOSPEVA - Socialpedagogisk handledning för nyanlända inom fritt bildningsarbete 
08/2018 - 12/2020

Ett projekt kring Socialpedagogisk handledning för nyanlända inom fritt bildningsarbete – med fokus på delaktighet och ett meningsfullt liv.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan folkhögskolor och studiecentraler samt deras centralorganisationer. För att nyanländas väg till ett meningsfullt liv, med arbete och relevanta studier ska uppfyllas behöver vi inom fria bildningen använda oss av systematisk handledning, med goda verktyg och sakkunniga handledare.

Målsättningarna med projektet är att:

  • utveckla metoder och konkreta verktyg för en holistisk handledning av nyanlända. Verktygen som produceras ska passa studerande på olika nivåer och från olika utbildningsformer
  • utveckla en processmodell för handledning där man beaktar inlärning, utbildning, arbetsliv och aktivt medborgarskap
  • stöda en holistisk integration och inkludering av nyanlända samt öka deras möjligheter till sysselsättning och ett givande medborgarskap i vardagen

Inom projektet produceras:

En nulägesbeskrivning av nyanländas integration. Nulägesbeskrivningen görs i samarbete med invandrarorganisationer.

Processer och verktyg för handledning:

  • Verktyg och processmodeller för handledning görs i samarbete med de som deltar i projektet och enligt de teman som projektet fastställt.
  • Utbildning ordnas för personal som jobbar med nyanlända för att  förstärka deras kunskaper och färdigheter gällande handledning
  • Pilotering av verktyg och fortsatt utveckling av dem
  • Kunskapsmärken (Open Badges) för att kunna påvisa inlärd kunskap

Produktutvecklingen av verktyg och processer för handledning sker via teman. Utgående från olika teman skapas det arbetsgrupper.  Grupperna består av de folkhögskolor, studiecentraler som vill delta i projektet och som anser sig ha sakkunskap inom ett specifikt område. 

Temaområdena är följande: Handledningsfärdigheter och kunskap om individualisering, Social integration, Utbildningsstig, Samarbete med arbetslivet 

PROJEKTRESUTAT:

Poddcast Bildande samtal: Ett samtal med Anna och Barry om att handledning av nyanlända i folkhögskolan.

Utredning: Projektet SOSPEVA (2020), SELVITYSVAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA ANNETUSTA OHJAUKSESTA MAAHANMUUTTAJILLESammanfattning på svenska: Handledning av invandrare i läroanstalter inom fritt bildningsarbete

Handledningsmodellen: information och material hittas på projektets hemsida på Peda.net, länk till informationen på svenska
Sammandrag av modellen som PDF

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen