Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä - 
Fri bildning som förändringsagent

05/2019 - 12/2020

Projektet och utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä som är riktad till alla medarbetare inom den fria bildningen:

  • Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.
  • Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.
  • För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.

Utbildningen i ett nötskal

Under utbildningen:

  • lär du dig tillämpa den lärande och förnyande organisationens teori på utveckling av  den egna läroinrättningens verksamhetskultur och ledarskap.
  • lär du dig bruka den ekosociala bildningens pedagogiska verktyg i undervisningen.
  • är du i framkanten med att bygga och testa den förnyande läroinrättningens indikatorer.
  • HÄR hittar du mera information om själva utbildningen.

 

Utbildningen finansieras genom Utbildningsstyrelsen, och den ordnas tvåspråkigt via ett samarbete mellan Vapaa Sivistystyö ry och Bildningsalliansen.

 

Samarbetsparter: