Integration på svenska 2
1.1.2022 - 31.12.2023

Projektet ska skapa hållbara strukturer för integration och inklusion på svenska. Vi kommer att sätta fokus på utbildningsstrukturer för vuxna (vars läroplikt är förbi) och inklusion i det finlandssvenska närsamhället. 

Projektet Integration på svenska påbörjades redan 14.1.2019 och Integration på svenska 2 är fortsättningsprojektet som beviljades finansiering 2022.
 

Projektet skapar arenor för kunskapsutbyte och sociala kontakter mellan nyanlända och finländare för att öka den kulturella medvetenheten samt förstärka demokratifostran och dess betydelse för ett fungerade och hållbart välfärdssamhälle. 

Projektägare: Bildningsalliansen

Samarbetsparter: Svenska Finlands folkting, Kommunförbundet

Finansiär: Svenska Kulturfonden

I sin helhet fokuserar projektet på att skapa fungerande och hållbara strukturer för samarbete ifråga om integration, inklusion, utbildningsmöjligheter och smidiga vägar in i arbetslivet för nyanlända. Projektets syfte är också att skapa arenor i Svenskfinland för kunskapsutbyte och att knyta sociala kontakter mellan nyanlända och finländare och på så sätt bidra till tvåvägsintegration och förståelse av demokratin i ett samhälle.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.