Rapporter

2021

Den fria bildningens studerandeprofil 2019 (PDF, på svenska)
Den fria bildningens studerandeprofil 2019 (PDF, på finska)
Den fria bildningens studerandeprofil 2019 publicerades under Utbildningsstyrelsens och Fritt Bildningsarbete rf´s webbinarium den 29 november 2021. Uppgifterna i rapporten bygger på uppgifter som samlats in av Statistikcentralen.

Den fria bildningens läroinrättningar ordnade tillsammans under 2019 nästan 100 000 utbildningar och ca 2,7 miljoner undervisningstimmar. Och i den fria bildningens utbildningar deltog 830 000 personer.

I rapporten finns även uppgifter om bl.a. utbildningsområden, de studerandes åldersfördelning, de studerades modersmål och de studerandes sysselsättningssituation.

2015

Egentliga finlands vuxenutbildningsstrategi 2009-2015

2014

Körsång i Svenskfinland - en kartläggning av Hanna Kronqvist (2014)
En kartläggning om den finlandssvenska körverksamheten. 

2011

Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems (2011)

Undervisningsministeriet: Fostran till globalt ansvar. Slutrapport från styrgruppen för projektet om globalt ansvar

2010

Äldre svenskar och Internet 2010 En utredning om äldres användning av och attityder till Internet

Statsrådets redogörelse till riksdagen om kulturens framtid (2010)

Kjell Herberts (2010): FRISBI-utredningen. En analys av framtida utmaningar och nya strukturer inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland

Undervisnings-och  kulturministeriet (2010): Aikuiskoulutuksen vuosikirja.

Sitras rapport Elinvoimainen Suomi, på finska, ett resultat av utvecklingsprojektet Suomen elinvoiman lähteet

Undervisnings- och kulturministeriet: Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! 

Undervisningsministeriet: Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntakehittäminen. Förberedningsgruppens mellanrapport

Europeiska unionen: Europa 2020. En strategi för smart och hållbar utveckling för alla