Rapporter

2015

Egentliga finlands vuxenutbildningsstrategi 2009-2015

2014

Körsång i Svenskfinland - en kartläggning av Hanna Kronqvist (2014)
En kartläggning om den finlandssvenska körverksamheten. 

2011

Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems (2011)

Undervisningsministeriet: Fostran till globalt ansvar. Slutrapport från styrgruppen för projektet om globalt ansvar

2010

Äldre svenskar och Internet 2010 En utredning om äldres användning av och attityder till Internet

Statsrådets redogörelse till riksdagen om kulturens framtid (2010)

Kjell Herberts (2010): FRISBI-utredningen. En analys av framtida utmaningar och nya strukturer inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland

Undervisnings-och  kulturministeriet (2010): Aikuiskoulutuksen vuosikirja.

Sitras rapport Elinvoimainen Suomi, på finska, ett resultat av utvecklingsprojektet Suomen elinvoiman lähteet

Undervisnings- och kulturministeriet: Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! 

Undervisningsministeriet: Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntakehittäminen. Förberedningsgruppens mellanrapport

Europeiska unionen: Europa 2020. En strategi för smart och hållbar utveckling för alla