Validering, identifiering och erkännande

Här samlar vi material och information om validering samt om identifiering och erkännande inom den fria bildningen.
 

KoLs noppa-märke för kurser med studiepoäng

KoL (Kansalaisopistojen liitto/Medborgarinstitutens förbund) har utvecklat ett eget nationellt märke, noppa-märket, för kurser som ger studiepoäng inom medborgarinstitut. Noppa-märket har skapats för att det i framtiden skulle bli lättare för kursdeltagare att lägga märke till de kurser som de kan få studiepoäng för.
 

eGrunder: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/vapaasivistystyo

I tjänsten eGrunder hittar du alla grunder för läroplaner, examina och utbildningar från småbarnspedagogik till andra stadiet. Utbildningsanordnarna kan publicera också lokala läroplaner och planer för förverkligande av examina i tjänsten
 

Handböcker

Kansalaisopistojen Liito (KoL) har gjort en handbok/ snabbguide (2022, pdf) för lärare kring planering och bedömning av kompetensbaserade kurser och utbildningar. 
 

Kompetensbaserad kursplanering

Checklist för kursplanering (pdf) - uppgjord av Tobias Elfving och Nina Berg i samband med processutbildningen Validering och och utveckling av kompetensbaserade läroplaner (hösten 2020-våren 2021, projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen)
 

Samtyckesblankett på lätt språk

Samtyckesblanketten behöver den studerande fylla i när den vill få sina studier och färdigheter validerade i Koski-systemet. Vi, Bildningsalliansen, har gjort samtyckesblanketten på lätt språk och versionen är fri att användas.
Samtyckesblanketten på lätt språk (docx)
 

Virtuell kaffestund - projektet Kielikukkanen

Projektpresentation (pdf) - Marika Boström, språklärare Vasa medborgarinstitut Alma

Modellförslag på läroplan för medborgarinstitutens språkundervisning (pdf)

Kielikukkanen - projektöversikt

Projektets logo i olika varianter och som kan användas vid kursplanering och anmälan
 

Material från OSKU-utbildningen i Åboland

22.10.2021 Kompetensbaserat lärande (presentation, PDF). Timo Halttunen och Johanni Larjanko

12.11.2021 Kompetensbaserat lärande, Identifiering och erkännande av kunnande inom den fria bildningen. (presentation, PDF) Henrika Nordin och Marie Granbacka

11.3.2022 Kompetensbaserat lärande, Bedömning. (presentation, PDF). Henrika Nordin
 

Nordiskt material

Den nordiska kvalitetskompassen https://qualitycompass.eu/sv 

Den Nordiska kvalitetskompassen är en verktygslåda för att bedöma kvaliteten i valideringsverksamhet, policyer och arrangemang såväl som kompetensen hos de som utför validering.

Nordiska valideringsnätverket https://nvl.org/validering 

Valideringsnätverket bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser.