Vad är fri bildning?

Enligt lagen om fritt bildningsarbete syftar fri bildning till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap. Undervisningen ska stöda individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. 

Fri bildning handlar om att utveckla sig själv, göra saker tillsammans, skapa innehåll och mening i livet. Det är frågan om att lära känna sig själv – om och om igen. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier enligt eget val, samhörighet och delaktighet. Studierna är öppna för alla och de erbjuds överallt i Finland. Var femte finländare deltar varje år i den fria bildningens verksamhet. Det är en del av vår finländska kultur.

Fri bildning är, som namnet antyder, frivilligt lärande. Bildningsalliansen vill stöda detta, och vill att finländarna ska ha lätta, billiga och nära tillgängliga möjligheter att lära sig sådant som intresserar och höja sitt kunnande inom olika områden.

Fri bildning, ibland kallat folkbildning, är ett mycket vitt begrepp. Det rymmer ett mångsidigt utbud av utbildningar, kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter. Längden kan vara allt mellan kvällskurser till årslånga utbildningar.

Det är billigt att delta i fri bildning eftersom staten finansierar verksamheten till 57% eller 65%.

Det är lätt att delta, oavsett var i Finland du bor. Det finns 340 olika instanser som erbjuder fri bildning. De är fördelade i fem olika läroinrättningsformer. Dessa är studiecentraler, folkhögskolor, medborgar­- och arbetarinstitut, idrottsinstitut och sommaruniversitet.

Resurser

Nyckeltal för den fria bildningen

Beskrivning av den fria bildningen i Finland 2023 med nyckeltal (pdf)

Fritt bildningsarbete i Finland 2023 (en sida, översikt) (pdf)

Arbetar- och medborgarinstituten i Finland 2023 (pdf)

Folkhögskolorna i Finland 2023 (pdf)

Sommaruniversiteten i Finland 2023 (pdf)

Studiecentralerna i Finland 2023 (pdf)

Idrottsinstituten i Finland 2023 (pdf)

Vi studerar i fri bildning-broschyr (pdf)

Utbildningsformer

Folkhögskolor
- påverka och nätverka

Sommaruniversitet 
– öppna för alla, året om

Idrottsinstitut
– erfarenheter av motions- och idrottslärande

Arbetar- och medborgarinstitut
– praktiska och kreativa färdigheter för livet

SFV:s studiecentral
– lärandets stödpelare i organisationer