Faktureringsuppgifter

Vår e-faktureringsadress är:
Operatör: MAVENTA
E-faktureringsadress: 003714433640
Operatör id: 003721291126

Om ni skickar Era fakturor via banknätet, bör ni använda DABAFIHH i stället för MAVENTA som operatör.

Om ni har frågor om e-fakturering kan ni kontakta: Gunilla Bränn gunilla.brann@ekova.fi 050-472 8105

Om ni inte har möjlighet att sända e-fakturor kan ni sända era fakturor till kansliet@bildningsalliansen.fi

 

 

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad