Faktureringsuppgifter

Vår e-faktureringsadress är:
Operatör: MAVENTA
E-faktureringsadress: 003714433640
Operatör id: 003721291126

Om ni inte har möjlighet att sända e-fakturor kan ni sända
Epostfaktura i pdf-format till 14433640@scan.netvisor.fi 
Obs! En faktura per fil. 

Postningsadress för pappersfakturor:
Bildningsalliansen rf 
14433640
PL 100
80020 Kollektor Scan 
FINLAND