Faktureringsuppgifter

Vår e-faktureringsadress är:
Operatör: MAVENTA
E-faktureringsadress: 003714433640
Operatör id: 003721291126

Om ni inte har möjlighet att sända e-fakturor kan ni sända
Epostfaktura i pdf-format till 14433640@scan.netvisor.fi 
Obs! En faktura per fil. 

Postningsadress för pappersfakturor:
Bildningsalliansen rf 
14433640
PL 100
80020 Kollektor Scan 
FINLAND

 

Har du rätt att söka ut reseersättning från oss? 

I första hand hoppas vi att din arbetsgivare/ organisation har möjlighet att göra en FAKTURA på dina resekostnader till oss, enligt faktureringsuppgifterna här ovan.

Men om inte, då kan du fylla i vår reseräkning (excel-fil) och sända in den till marie.granbacka@bildningsalliansen.fi 
OBS! Notera att vi inte betalar ut dagtraktamenten.