Kvinnor berättar -kvinnoberättelser i Svenskfinland

År 2017 firar Finland 100 år av självständighet.  Bildningsalliansen firar jubileumsåret med att lyfta fram den finlandssvenska kvinnan och hennes roll förr och nu. Den finlandssvenska kvinnan förtjänar att bli synliggjord. Hon har varit med om att bygga upp det självständiga Finland och utvecklat de demokratiska, kulturella och bildningsmässiga värden vi har i vårt samhälle idag.

Vi vill samla in kvinnoberättelser i skriven eller berättad form. Berättelserna kan handla om kända personer men lika väl om vilken mor, dotter eller syster som helst. Kanske rent av just du har en historia att berätta! OBS! Projektet passar bra även för föreningar som vill lyfta fram kvinnor som haft en central roll under föreningens historia. Kanske din förening rent av tillsammans med ortens arbis, folkhögskola eller annan aktör kan ordna en skräddarsydd skrivarkurs för föreningsmedlemmar.

Bildningsalliansen gör projektet i samarbete med sina medlemmar; arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentralen.  Bildningsalliansens medlemmar kommer under hösten 2016 och år 2017 att ordna skrivar- och berättarkurser (verkstäder) runt omkring i Svenskfinland. Vi här på Bildningsalliansen hoppas att kurserna ska bidra till att vi får in många berättelser. Vårt mål är att få alla finlandssvenska regioner representerade i projektet.

De berättelser vi får tillstånd till att publicera kommer att samlas på en gemensam webbsida, www.kvinnoberattar.fi. Sidan är en finlandssvensk version av www.naistenaani.fi, ett projekt som Suomalainen Naisliitto startade redan 2013 och som har som mål att samla in kvinnoberättelser från hela Finland. Vi kommer att ha en gemensam databas med Naisten Ääni där vi samlar både finlandssvenska och finska kvinnoberättelser. 

Vi hoppas att skolor, föreningar, släktforskare och övriga ska ha nytta av alla dessa berättelser som samlas in. Vi hoppas också att projektet ”Kvinnor berättar” ska stärka den kulturella identiteten ute i våra svenskspråkiga bygder och att det även lockar yngre personer att ta till sig berättar- och skrivarkonsten. 

Riksdagsledamot Eva Biaudet är beskyddare av projektet.

Om du vill anmäla ditt intresse för att ordna kurser kan du göra det här.

Samarbetspartners: Svenska Litteratursällskapet, KulturÖsterbotten, Sydkustens Landskapsförbund, SFV (studiecentralen), Svenska Kvinnoförbundet, Svenska studieförbundet och Suomalainen Naisliitto

Projektet finansieras av: Svenska kulturfonden, SFV, Konstsamfundet, Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse