Samarbete i Finland, Norden och EU

Bildningsalliansen är aktivt med i samarbete med andra i Finland, i Norden och i EU. Vi är regional informatör i Svenskfinland för Nordplus Vuxen och Erasmus+. Bildningsalliansen är också EPALE-ambassadör i Svenskfinland. Du kan läsa mer om våra samarbetspartners och våra olika arbetsuppgifter här i undermenyn (gå med muspekaren över rubriken "Samarbete"). 

Finland

Norden

EU