Läroplansarbete

Bildningsalliansen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att stöda fria bildningens läroanstalter med att skapa nya och utveckla existerande läroplaner för de ämneshelheter där det finns ett behov, bl.a. för folkhögskolornas linjer där det nu krävs läroplaner för de helheter som är längre än 8 studerandeveckor och för arbetar- och medborgarinstitut t.ex. inom grundläggande konstundervisningen, invandrarundervisningen och språkundervisningen. Processen inleds med ett första tillfälle i Tammerfors 25.5 och uppföljs med regionala workshops i både Österbotten och Nyland under hösten för att arbetet ska vara slutfört innan utgången av 2015. 

Program för inspirationsdagen i Tammerfors 25.5 2015

Camilla Forsbergs och Kicki Häggbloms presentation

Rekommendationer för läroplansarbete vid folkhögskolorna (på finska)

Helena Rajakaltios presentation: Läroplanen som diskussionsunderlag

Moa Thors presentation och Helsingfors arbis läroplan

Axxells läroplansbotten

Inspirationsmaterial

Future of Learning - om framtida inlärningstrender

Läroplansinspiration

Den lärande organisationen