Aktuellt

Bildningsalliansens utlåtande om regeringens redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Bildningsalliansen anser att redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet är befogad och att den är i enlighet med Riksdagens revisionsutskotts betänkande ((ReUB 6/2018 rd).Läs mera »
12.03.2021 kl. 12:20
Utbildning på svenska har utretts.

Första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen

Gun Oker-Blom, som tillsatts som utredningsperson av undervisnings- och kulturministeriet, har utrett den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Läs mera »
11.03.2021 kl. 10:31
Nytt nätverk om digitalisering

Nytt nätverk om digitalisering och demokrati

Sedan januari 2021 driver NVL ett nytt nordiskt nätverk, NVL-Digital.Läs mera »
09.03.2021 kl. 14:19

Visste du att NVL...

Bildningsalliansen är värd för NVL i Finland och har en halvtidsanställd som jobbar med NVL som nationell koordinator.Läs mera »
09.03.2021 kl. 14:16
Nej, alla hade inte på kameran på kick-offen.

Nytt nordiskt samarbete om hållbarhet

Finland leder det nordiska samarbetet 2021 och har föreslagit ett nätverk för lärarutbildningar på temat hållbarhet.Läs mera »
09.03.2021 kl. 13:58

Bildningsalliansen tycker till om nytt utkast

Den utvidgade läroplikten för med sig många förändringar. Här är en som Bildningsalliansen tagit ställning till.Läs mera »
05.03.2021 kl. 11:11