Aktuellt

Bildning utvecklar kommunen

3 teser inför kommunalvalet 2021

Bildningsalliansen presenterar 3 inlägg i debatten inför kommunalvalet 2021Läs mera »
31.05.2021 kl. 10:30

Enkätrapport - Pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen

I mars 2021 sändes en enkätförfrågan ut till Bildningsalliansens medlemmar för att se hur Covid-19-pandemin inverkat på den fria bildningens prestationer och ekonomi 2020.Läs mera »
25.05.2021 kl. 11:05
Digital integration

Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

Nylands digistödnätverk har publicerat en ny resolution.Läs mera »
12.05.2021 kl. 10:43
Bli EPALE-expert

Bli expert på EPALE

Gratis fortbildning 4.5.Läs mera »
29.04.2021 kl. 13:12
Grundläggande konstundervisning

Debatt: Är grundläggande konstundervisning en fråga i din kommun?

Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas i första hand för barn och unga utanför skoltid. Läs mera »
27.04.2021 kl. 14:21
Nette tar emot priset av Henrika Nordin.

Årets fria bildare 2021 heter Annette Jansson

Årets fria bildare år 2021 är Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk på Helsingfors svenska arbetarinstitut.Läs mera »
27.04.2021 kl. 14:09