Aktuellt

En stor reform är på kommande.

Kontinuerligt lärande på agendan

Nu talas det lite varstans om den nya strategin för kontinuerligt lärande i Finland.Läs mera »
28.01.2021 kl. 11:44
Ulla-Jill Karlsson

Finland leder det nordiska samarbetet

2021 är Finland ordförandeland inom det nordiska samarbetet.Läs mera »
28.01.2021 kl. 11:38
Årets fria bildare 2020

KVARNEN årets fria bildare 2020

Årets fria bildare 2020 är Kvarnen i Kronoby, en samkommun som upprätthåller både ett medborgarinstitut och en folkhögskola.Läs mera »
28.01.2021 kl. 10:41
Utlåtande från Bildningsalliansen

Den utbildningspolitiska redogörelsen

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse är en ambitiös helhet som beskriver visionen för utbildning och forskning år 2040. Läs mera »
25.01.2021 kl. 12:07
Utlåtande från Bildningsalliansen

Regeringens förslag till nationellt studie- och examensregister

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete.Läs mera »
18.01.2021 kl. 09:49

Reformen kring det kontinuerliga lärandet

Man har nu kommit överens och godkänt de gemensamma linjedragningarna för det kontinuerliga lärandet.Läs mera »
17.12.2020 kl. 14:02