Nordplus förberedande besök

Innan ni skickar in en ansökan till Nordplus kan ni söka bidrag för ett förberedande besök. Under besöket planerar ni projektet och förbereder ansökan tillsammans med era partners. Att träffas och diskutera det kommande samarbetet ger förutsättningar att arbeta fram en bra ansökan till Nordplus junior, Nordplus vuxen och/eller Nordplus Nordens språk. Tillsammans kommer ni överens om och förbereder formerna för samarbetet, förankrar projektet, formulerar projektansökan och tar fram projektplaner. Sista ansökningsdag är 3 oktober 2022.

Högst två personer kan delta

Det är möjligt att få bidrag för högst två deltagare per land som deltar i ansökan. Stödet täcker rese- och uppehållskostnader.

Högst fem dagars besök

Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar. Besöket genomförs hos en av de skolor/institutioner eller organisationer som deltar.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör ni läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering, bidrag och rapportering, med mera. Handboken hittar du på https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansökningssystem Espresso. Ansökan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Ansökningar inskickade senast 3 oktober får besked efter några veckor (senast 1 november).

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar det förberedande besöket genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.