Aktuellt

Enkätrapport - Pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen

I mars 2021 sändes en enkätförfrågan ut till Bildningsalliansens medlemmar för att se hur Covid-19-pandemin inverkat på den fria bildningens prestationer och ekonomi 2020.Läs mera »
25.05.2021 kl. 11:05
Digital integration

Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

Nylands digistödnätverk har publicerat en ny resolution.Läs mera »
12.05.2021 kl. 10:43
Bli EPALE-expert

Bli expert på EPALE

Gratis fortbildning 4.5.Läs mera »
29.04.2021 kl. 13:12
Grundläggande konstundervisning

Debatt: Är grundläggande konstundervisning en fråga i din kommun?

Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas i första hand för barn och unga utanför skoltid. Läs mera »
27.04.2021 kl. 14:21
Nette tar emot priset av Henrika Nordin.

Årets fria bildare 2021 heter Annette Jansson

Årets fria bildare år 2021 är Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk på Helsingfors svenska arbetarinstitut.Läs mera »
27.04.2021 kl. 14:09
Insändare i dagens Hbl

Det behövs en nationell struktur och nationella målsättningar för integration på svenska

Bäst resultat når vi genom att den offentliga, privata och tredje sektorn samt den fria bildningen samarbetar för att främja integration på svenska.Läs mera »
22.04.2021 kl. 12:42