Aktuellt

Ställningstagande

Bildningsalliansens ställningstagande till budgetförslaget för år 2021

Den fria bildningen är en del av det kontinuerliga, livslånga lärandet. Inom den svenskspråkiga fria bildningen studerar årligen ca. 90 000 individer, av dem är ca. 2 000 personer med annan kulturell bakgrund. Fritt bildningsarbete har under de senaste åren tilldelats nya bildningsuppdrag, bl.a. invandrarutbildningar och främjande av grundläggande samt digitala färdigheter för vuxna. Behovet av utbildning är bestående och kräver förutom grundfinansiering också tilläggsresurser. De bildningsuppdrag den fria bildningen har främjar jämlika möjligheter samt tillgänglighet till utbildning.Läs mera »
11.09.2020 kl. 11:03
Hangö medborgarinstitut

Nu ramlar kursanmälningarna in i södra Finland

Coronan påverkar också deltagarantalen inom fria bildningen, men olika mycket.Läs mera »
08.09.2020 kl. 13:25
Grundläggande färdigheter 2020

Vad måste vi kunna 2020?

Det är dags att uppdatera vår lista med grundläggande färdigheter.Läs mera »
31.08.2020 kl. 15:18
Borgå medborgarinstitut KoMbi

Andra vågen och fria bildningen

Höstens kurser börjar snart inom fria bildningen, men andra vågen kan ställa till det.Läs mera »
17.08.2020 kl. 08:42

Utlåtande: Läropliktslagen

16.06.2020 kl. 10:33

Utvärdering av distansundervisningen våren 2020 - hur har det gått?

Covid-19 slog till i Finland i mars 2020 och hela fria bildningens verksamhet stannade upp för en kort stund för att planeras om och istället ordnas på distans. Vi har tagit reda på hur det har gått!Läs mera »
09.06.2020 kl. 15:13

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad