Aktuellt

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet med förslag till bestämmelser om finansiering av utbildningen som handleder för examensutbildning

1.8.2022 ersätter utbildning som handleder för examensutbildning de tre utbildningar som nu erbjuds inom ramen för övergångsskedet mellan grundläggande utbildning och andra stadiet, d.v.s påbyggnadsundervisning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I propositionen föreslås att man gör finansieringsnivån mera enhetlig och att nivån på finansieringen är jämförbar.Läs mera »
16.06.2021 kl. 08:45
Bildningsalliansens medlemsförmåner

Bildningsalliansen erbjuder

Den som är medlem i Bildningsalliansen får verkligen en hel del förmåner.Läs mera »
01.06.2021 kl. 11:34
Bildning utvecklar kommunen

3 teser inför kommunalvalet 2021

Bildningsalliansen presenterar 3 inlägg i debatten inför kommunalvalet 2021Läs mera »
31.05.2021 kl. 10:30

Enkätrapport - Pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen

I mars 2021 sändes en enkätförfrågan ut till Bildningsalliansens medlemmar för att se hur Covid-19-pandemin inverkat på den fria bildningens prestationer och ekonomi 2020.Läs mera »
25.05.2021 kl. 11:05
Digital integration

Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

Nylands digistödnätverk har publicerat en ny resolution.Läs mera »
12.05.2021 kl. 10:43