Aktuellt

Nationellt servicecenter för kontinuerligt lärande

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Enligt förslaget sammanförs tjänster kring det kontinuerliga lärandet med sysselsättningstjänster så att man på bästa sätt kan främja den arbetsföra befolkningens kompetens med arbetsmarknadens behov. Läs mera »
31.03.2021 kl. 14:14

Bildningsalliansens utlåtande om regeringens redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Bildningsalliansen anser att redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet är befogad och att den är i enlighet med Riksdagens revisionsutskotts betänkande ((ReUB 6/2018 rd).Läs mera »
12.03.2021 kl. 12:20
Utbildning på svenska har utretts.

Första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen

Gun Oker-Blom, som tillsatts som utredningsperson av undervisnings- och kulturministeriet, har utrett den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Läs mera »
11.03.2021 kl. 10:31
Nytt nätverk om digitalisering

Nytt nätverk om digitalisering och demokrati

Sedan januari 2021 driver NVL ett nytt nordiskt nätverk, NVL-Digital.Läs mera »
09.03.2021 kl. 14:19

Visste du att NVL...

Bildningsalliansen är värd för NVL i Finland och har en halvtidsanställd som jobbar med NVL som nationell koordinator.Läs mera »
09.03.2021 kl. 14:16
Nej, alla hade inte på kameran på kick-offen.

Nytt nordiskt samarbete om hållbarhet

Finland leder det nordiska samarbetet 2021 och har föreslagit ett nätverk för lärarutbildningar på temat hållbarhet.Läs mera »
09.03.2021 kl. 13:58