Kompetens ger välmående
1.5.2022 - 30.6.2024

Projektets syfte är att stärka kompetensen kring grundläggande färdigheter för vuxna bland den fria bildningens pedagogiska personal. Projektet vill stöda läroinrättningarna inom den fria bildningen i utvecklingen av utbildingskoncept inom grundläggande färdigheter för vuxna.

Inom fortbildningsprojektet kommer tre utbildningsdelar att ordnas och erbjudas till den fria bildningens personal.

Utbildningsdel 1 - Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?
hösten 2022

Utbildningsdel 2 - Varför grundläggande färdigheter för vuxna?
våren 2023

Utbildningsdel 3 - Hur grundläggande färdigheter för vuxna?
våren/hösten 2023

 

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen