Jag - lärare 3.0
1.10.2022 - 30.6.2024

Bildningsalliansen skapade år 2013 ett material Jag – Lärare? som skulle fungera som ett kompetenshöjande material för timlärare men också för dem som nyligen börjat jobba inom den fria bildningen. Materialet har använts flitigt av våra olika läroinrättningar men vi ansåg också att det hänt en hel del inom den fria bildningen sedan 2013, bl.a. nya målgrupper med olika behov såsom, integration och språk, grundläggande färdigheter samt en del reformer kring bl.a. identifiering och erkännande av kunnande. Materialet behöver därmed en uppdatering.

Målsättning

Syftet med projektet är att förbättra personalens pedagogiska och didaktiska färdigheter med fokus på digital kompetens, erkännande och identifiering av kunnande, handledning och hur möta studerande med bristfälliga grundläggande färdighter. Dessutom kommer vi att utveckla "Jag-Lärare?" materialet med ovannämnda teman samt pilotera de nya delarna. Materialet kommer att förutom av text bestå av videoinlägg, samt korta övnings- och reflektionsuppgifter.

En fortbildningshelhet inom digitala kompetenser kommer att ordnas inom ramen för projektet och deltagarna piloterar materialet som används inom den så att den sedan kan läggas till i Jag Lärare-materialet. Ett kompetensmärke utarbetas för fortbildningshelheten som kan avläggas av deltagarna.

 

Projektet finansieraras av UKM, undervisnings- och kulturministeriet