Jag - lärare 3.0
1.10.2022 - 30.6.2024

Bildningsalliansen skapade år 2013 introduktionsmaterialet Jag – Lärare?. Det riktade sig till timlärare inom den fria bildningen. Materialet har använts flitigt runt om i svenskfinland och varit mycket omtyckt. Vid en revidering insåg vi att det hänt en hel del inom den fria bildningen sedan 2013. Vi har till exempel fått in nya målgrupper med olika behov. Vi har fått nya arbetsuppgifter kring till exemnpel intergationsundervisning. Vuxnas grundläggande färdigheter och kompetensbaserat lärande är exempel på två andra utvecklingsområden där vår guide ohjälpligt släpade efter. Därför ansökte vi om, och fick, medel för att göra en ny version. Denna publiceras som en tillgänglig PDF, som ett webbsaserat kursmaterial i samarbete med SFV, och som ett rikt video- och audiomaterial. 

Målsättning

Projektets produkter kommer att förbättra den fria bildningens personals pedagogiska och didaktiska färdigheter med fokus på digital kompetens, erkännande och identifiering av kunnande, handledning och hur man ska möta studerande med bristfälliga grundläggande färdighter. De här nya områdeshelheterna kompletterar den redan existerande guiden, som samtidigt får en språklig och visuell uppdatering. Allt material blir pilottestat och genomläst av timlärare och föreningsaktiva. 

En fortbildningshelhet kring digitala kompetenser ordnades under hösten 2023. Delar av materialet erbjuder ett kompetensmärke som kan avläggas av vem som helst.

Till materialet

Projektet finansieraras av UKM, Undervisnings- och kulturministeriet