Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

NVL, eller Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande är ett program under Nordiska Ministerrådet. Nätverket grundades 2005. NVL har en heltidsanställd huvudkoordinator och halvtidsanställda nationella koordinatorer i varje nordiskt land. NVL arbetar med alla former för vuxnas lärande, och arbetsformen är främst tematiska nätverk.

Bildningsalliansen är nationell koordinator för NVL i Finland och ansvarar för information om NVL, spridning av NVLs resultat, upprätthållande av nationella NVL-nätverk i Finland, nätverkande och nyhetsbevakning i och från Finland.

Johanni Larjanko är nationell NVL-koordinator, och arbetar på halvtid med NVL i Finland.

Läs mer om NVLs vision, nätverk och verksamhet här.

Visste du att NVL:

  • erbjuder såväl nationella som nordiska webbinarier nästan varje månad, alla med aktuella tematiska fokus. Läs mer

  • publicerar rapporter om olika aktuella tematiska områden. Här hittar du rapporter om validering.

  • också finns på finska. Gå till NVLs finska sida

  • ger ut olika handböcker, som visat sig mycket omtyckta. Två populära exempel handlar om ToDo och om transformativa lärandecirklar. Mer och ännu mer

  • ger ut en egen podcast
  • har publicerat en kvalitetskompass för validering 
  • publicerar policy briefs kring olika ämnen inom vuxnas lärande, som kan fungera som diskussionsunderlag och i vissa fall också ligga till grund för egna rekommendationer och andra åtgärder
  • deiver 3 nationella tematiska nätverk, som koordineras av NVL i Finland: Alfanätverket, validering och vuxnas grundläggande färdigheter. Finland leder utvecklingen och har flest nationella nätverk inom NVL. Även finlandssvenska aktörer och institutioner är med, och fler är välkomna med.