För medier och medlemmar

Webb/Sociala medier

Bildningsalliansen 2 rader

Bildningsalliansen 1 rad

Bildningsalliansens logo

Bildningsalliansen svartvit

Bildningsalliansen rund

Tryck

Bildningsalliansen tryck png

Foto på verksamhetsledare Henrika Nordin (tryckkvalité).

Tryck på "liggande" eller "stående" nedan.

Liggande

Stående

Pressmeddelanden

Det kontinuerliga lärandet behöver resurser

Kontinuerligt, livslångt lärande kräver resurser för att kunna förverkligas långsiktigt och kvalitativt.Läs mera »
17.09.2019 kl. 11:05

Åländska bildningsförbund i vågskålen

Centern på Åland tycker studieförbunden inte längre behövs.Läs mera »
13.03.2019 kl. 09:46

Kan man lära sig bli kreativ?

I det andra avsnittet av Bildningsalliansens nya podd Bildande samtal handlar det om kreativitet.Läs mera »
01.06.2017 kl. 16:33

Podd om integration

Med det lite fyndiga namnet the duck pond har Kommunförbundets poddserie i 10 delar samtalat om integration.Läs mera »
30.01.2017 kl. 08:17

Raseborgs stad trött på folkhögskolans svaga ekonomi

Raseborgs stad anser att styrelsen vid Västra Nylands folkhögskola i Karis inte har skött sitt uppdrag eftersom man ber om stöd år efter år, rapporterar YLE.Läs mera »
12.10.2016 kl. 08:55

Livslångt lärande i Finland och Singapore

Det engelskspråkiga nyhetsbrevet ELM skriver om livslångt lärande.Läs mera »
16.09.2016 kl. 13:31

Material om Finland 2017 - KulturÖsterbotten

KulturÖsterbotten har tagit fram material om Finland år 2017 utgående från österbottniska dagstidningar.Läs mera »
29.08.2016 kl. 14:48

Vasabladet uppmärksammade nedskärningarna inom den fria bildningen

Nedskärningarna drabbar fria bildningen hårt.Läs mera »
25.08.2016 kl. 14:48

Kaya fann riktning på folkhögskola

Folkhögskolan ger dig varken papper eller statusfylld titel. Men det kan vara en ypperlig plats att hitta din röst och riktning, säger Kaya Pakaslahti som tillbringat två år på olika folkhögskolor.Läs mera »
13.06.2016 kl. 10:08

Hangö Sommaruni firar ett halvt sekel i kunskapens tjänst

Idén med sommaruniversitet var ursprungligen att höja på bildningsnivån, säger nuvarande rektor Fredrik Åberg.Läs mera »
09.06.2016 kl. 09:09

Ställningstaganden

Bildningsalliansens utlåtande om Lagen om främjande av integration

Bildningsalliansens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med denLäs mera »
20.06.2022 kl. 15:14

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Bildningsalliansen understöder förslaget. Registret ger relevant information om utbildningar och studerande samt underlättar uppföljningen av dem.Läs mera »
15.03.2022 kl. 10:41

Fritt bildningsarbete rf:s  och Bildningsalliansens utlåtande om Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

FBA/BA understöder de riktlinjer som redogörelsen lyfter fram. Läs mera »
15.03.2022 kl. 09:59

Bildningsalliansens utlåtande om ordlistan för kontinuerligt lärande

Bildningsalliansen anser att det är av stor vikt att det finns klara förklaringar på de begrepp som anses ska används inom det kontinuerliga lärandet på de båda nationalspråken och i förlängningen på engelska.Läs mera »
01.02.2022 kl. 13:17

Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till grunderna för läroplan för integrationsutbildningen

Bildningsalliansen anser att det borde finnas nationella kartläggningstest, inledande test och avslutande test som skulle garantera jämlikhet och likabehandling.Läs mera »
15.12.2021 kl. 09:28

Bildningsalliansens utlåtande om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Fr.o.m. 1.8.2022 ersätter utbildning som handleder för examensutbildning (härefter; HUX) de tre utbildningar som nu erbjuds inom ramen för övergångsskedet mellan grundläggande utbildning och andra stadiet, d.v.s. påbyggnadsundervisning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I propositionen föreslås att man gör finansieringsnivån mera enhetlig och att nivån på finansieringen är jämförbar.Läs mera »
03.11.2021 kl. 10:05