På gång

Onsdag
27.1
13:30

Fortbildning: Digitalt lärande och undervisning

Vasa sommaruniversitet erbjuder svenskspråkig personalfortbildning under våren 2021 inom det fria bildningsarbetet: Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering. 
ONLINE - Zoom
Fredag
29.1
10:00

Bildningsalliansens frågetimme

Välkommen med på årets första virtuella kaffestund - Bildningsalliansens frågetimme!
ONLINE - Zoom
Tisdag
2.2
09:00

Seminarium: Dialog 2021 - social hållbarhet

Dialog-seminariet 2021 på Åland handlar om social hållbarhet i undervisningen, med temat "Ingen lämnas utanför"
ONLINE
Onsdag
10.2
14:00

Webbinarium:Tillgängligt material i undervisningen

Hur formulerar jag mina texter så att de är tillgängliga för så många som möjligt? Vad ska jag beakta när jag väljer undervisningsmaterial?
ONLINE

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad