På gång

Onsdag
4.10
11:30
Fredag
6.10
09:00

Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

för aktörer inom den fria bildningen 2023
Online - Zoom
Fredag
24.11
10:00