Kompetensforum

Kunnig-projektet Kompetensforum riktar sig till den fria bildningen i hela Svenskfinland (arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsinstitut och Svenska studiecentralen).

Projektet administreras av Bildningsalliansen och Korsholms vuxeninstitut. Bildningsalliansens styrelse fungerar som Kompetensforums styrgrupp och projektets ordförande är Rose Heir (rektor Korsholms vuxeninstitut).

Kompetensforum planerar och erbjuder olika former av fortbildningar till både den administrativa och pedagogiska personalen.
För projektperioden 2013-2014 har Kompetensforum två huvudmål;

  1. Utforma och skapa strukturer för pedagogisk-didaktisk fortbildning. Att kunna stöda, vägleda samt skapa nätverk för personal inom den fria bildningen,
  2. Belysa betydelsen av personalens arbete, stärka känslan av ett kollegium samt bidra till vars och ens välmående.