Livslångt lärande för pedagogisk kompetens i hållbart välbefinnande 

2015-2016

Vad menas med ett hållbart välbefinnande? Hur kan man främja hållbar utveckling? Vad finns det för hjälpmedel och verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor? Varför skall man främja hållbar utveckling? 

För att svara på frågorna arrangerar vi nu fortbildning i utbildning för hållbar utveckling i Svenskfinland! 

Under fortbildningen gås igenom utbildning för hållbar utveckling samt olika verktyg som finns för att främja det i läroinrättningar, bl.a. kriterier för hållbar utveckling,  som även är möjliga att koppla till kvalitetssäkringsarbetet. 

Målgrupp: Lärare och övrig personal i fri bildning, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter 

Grupper: En grupp i Vasa och en grupp i Helsingfors. Båda grupperna deltar i gemensamma avslutningsdagar i Tammerfors. 

Arbetsmängd: Totalt 14 dagar under perioden december 2015 – oktober 2016. 

Webinarier  

Mellan närstudiedagarna arrangeras sex stycken halvdags webinarier, som deltagare från kursen deltar i, men som även är öppna för utomstående. Webinarierna inleds med en timmes föreläsning varefter en timmes diskussion följer. 

  • Varför och hur kan man främja hållbar utveckling?
  • Vad finns det för hjälpmedel och verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor?
  • Hur kan man beakta hållbar utveckling i ansökningar och marknadsföringsmaterial?

Webinarierna är till för dig som vill diskutera dessa frågor, men inte har tid att delta i längre fortbildning. Webinarierna inleds med en timmes föreläsning varefter en timmes diskussion följer.

Webinarierna arrangeras 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9 och 7.10.2016

8.1.2016 kl. 9.00- 11.15 Nordiskt nätverk för vuxenutbildning för hållbar utveckling, grundat 2014-2015 som en del av Nordens fokus på Grön Tillväxt

8.2.2016 kl. 9.00- 11.15 Framtidsveckan -för ett hållbart Borås, som arrangerades 4-10 maj 2015.

Framtidsveckan var ett initiativ från Studiefrämjandet där alla intresserade föreningar, företag, organisationer och myndigheter välkomnas att delta med egna aktiviteter som handlar om hållbar utveckling. Strävan var att Studiefrämjandet själva skulle stå för 3-5 aktiviteter som en slags ryggrad under veckan. Programmet kom att omfattas om närmare 20 evenemang med föreläsningar av TV-meteorologen Pär Holmgren, en loppmarknad och en modevisning med återbrukade kläder som de kanske mest publikdragande. www.framtidsveckan.se

8.3.2016 kl. 9.00- 11.15 Lärarkompetenser för utbildning för hållbar utveckling, enligt UNECE:s principer

8.4.2016  kl. 9.00- 11.15 Målbild för Finland 2050 - Ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling är en gemensam långsiktig målsättning för det framtida Finland

8.9.2016 kl. 9.00- 11.15 Koppling av främjandet av hållbar utveckling till kvalitetssäkring, enligt nationella kvalitetssäkringskrav av utbildning

7.10.2016 kl. 9.00- 11.15 på kommande

Övriga resurser

Övriga länkar: