Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till grunderna för läroplan för integrationsutbildningen

15.12.2021 kl. 09:28
Bildningsalliansen anser att det borde finnas nationella kartläggningstest, inledande test och avslutande test som skulle garantera jämlikhet och likabehandling.

 

Diarienummer OPH-4461-2021

LÄS hela utlåtandet här

Utdrag ur Bildningsalliansens utlåtande:

"Bildningsalliansen anser att det borde finnas nationella kartläggningstest, inledande test och avslutande test som skulle garantera jämlikhet och likabehandling. Det är viktigt att man kan identifiera och erkänna kunnande hos studerande men det behövs gemensamma ramar för hur det görs.

Utkastet till läroplanen för integrationsutbildning är mycket ambitiös, både till omfattning och till innehåll. En komprimering där onödiga upprepningar tas bort skulle förtydliga planen.

Övriga kommentarer

Bildningsalliansen önskar att Utbildningsstyrelsen ordnar informations- och utbildningstillfällen kring läroplanen och läroplansarbetet på svenska. Dessutom finns det behov för att öka kompetensen om språkmedveten undervisning för alla lärargrupper. Fortbildning inom området mångsidiga kompetenser finns det också behov av."

Helsingfors 10.12.2021

Moa Thors                         Henrika Nordin
Ordförande                        Verksamhetsledare

Marie